9179 души от област Враца са подали заявления за отпускане

9179 души от област Враца са подали заявления за отпускане ...

Над 9000 души от Врачанско искат помощ за отопление

9179 души от област Враца са подали заявления за отпускане на целева помощ за отопление от началото на месеца до вчера, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“.
Издадените заповеди за отпускане на помощта са 1998, отказите към момента са 290, а останалите са в процес на обработка.
В Бяла Слатина са приети 3446 заявления-декларации. Издадени са 1075 заповеди за отпускане и 152 за отказ, а другите се обработват. ВъвВраца са приети 2305, като помощта се отпуска на 431 души, 63-ма са получили отказ, а останалите се обработват.
В Козлодуй са постъпили 1103 заявления-декларации, от които 319 са одобрени, а отказ са получили 41. Останалите заявления-декларации са в процес на обработка.
1021 мездренчани са поискали помощ за отопление. Там тя е отпусната на 55, а 12 са получили отказ. Останалите декларации все още се обработват. В Оряхово са приети 1304 заявления-декларации, от които 118 са одобрени, 22 са отказани, а другите са в процес на обработка. Месечният размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022г. е в размер на 104.71 лв. Общият размер на целевата помощ за отопление е 523.55лв. Крайният срок за подаване на заявления е до 30.10.2021 г., уточняват от дирекцията.

Източник: bulnews.bg