72,6% от българските ученици в гимназиалния курс на обучение учат

72,6% от българските ученици в гимназиалния курс на обучение учат ...

73% от гимназиалните ученици в България учат два или повече чужди езици


72,6% от българските ученици в гимназиалния курс на обучение учат два или повече чужди езици, показват данните на Евростат за 2019 година. Това е над средното ниво за Европейския съюз (ЕС), където малко под 60% от учениците учат повече езици. Под нивото обаче е на лидерите Люксембург, Франция, Естония, Чехия, Румъния и Финландия, където 99% от децата учат два или повече чужди езика в гимназията.

В някои от водещите държави този висок процент е чисто статистически. В Люксембург например официалните езици са френски, немски и люксембургски, но за целите на статистиката френският и немският език се смятат за чужди езици в гимназиалния курс.

На дъното е Гърция, където чуждоезиковото обучение се оказва не добре застъпено - едва 0,7% от учениците в гимназията изучават два или повече чужди езика. В същото положение е Португалия (6%), Ирландия (12%), Италия (25%) и Испания (27%).

Най-често децата изучават английски език (96,4%) като език различен от майчиния, а на второ място се нарежда испански език (26%), следван от френския език (22%).

Руският език е относително слабо разпространен (само 3% от учениците учат него като част от чуждоезиковото си обучение), но е широко застъпен в училищните програми в бившите социалистически републики, като в България 24% от учениците в гимназията изучават руски език през 2019 година. Най-голям е делът на учениците, учещи руски език в Естония (68%), следвана от Латвия (57%) и Литва (30%).

Почти 100% от учениците в Кипър, Малта, Испания и Австрия учат английски език.

Източник: investor.bg