Броят на германците, които биха искали да работят още намалява,

Броят на германците, които биха искали да работят още намалява, ...

5 000 000 германци искат да работят повече.


Броят на германците, които биха искали да работят още намалява, но въпреки това все още става дума за милиони - най-вече заети на непълно работно време и пенсионери. Те биха искали да се трудят допълнително, отчете днес Федералната статистическа служба, цитирана от ДПА.

Почти 5,1 милиона души на възраст от 15 до 74 години са изразили желание да работят повече миналата година. Това е спад спрямо 6,9-те милиона германци, заявили това през предходната година, и е показателно за добрите икономически условия в Германия.

Близо 2,4 милиона от изразилите желание да работят повече са имали работа, но са поискали да работят повече часове. Около 1,6 милиона са били регистрирани като безработни.

Освен това има и "скрит резерв" от 1 милион души, които не са работели, но не са били и безработни, защото са били пенсионери или временно нетрудоспособни.

На другия край на спектъра 1,4 милиона души са заявили, че работят прекалено напрегнато и биха приели намаление на заплащането срещу по-малко работни часове. Отговорилите по този начин в анкетата са с 20 процента повече спрямо предходната година.

Според Федералната статистическа служба през май тази година 44,7 милиона души са имали работа в Германия, а 1,5 милиона са били безработни, което е 3,4 процента от трудоспособното население на страната.

Източник: manager.bg