2018-та ще е година на изкуствения интелект, гласовите технологии и ...

2018-та ще е година на изкуствения интелект, гласовите технологии и

DataArt обобщи основните технологични тенденции за 2018 г.


2018-та ще е година на изкуствения разсъдък, гласовите технологии и виртуалната действителност, като фирмите ще демонстрират засилен интерес към блокчейн и софтуера за пероснализация. Тема ще не престава да едигиталната промяна. Така напълно в резюме могат да бъдат обощени прогнозите от нов отчет на консултантската компания DataArt.

Създателите му преглеждат по какъв начин технологиите ще трансформират бизнеса и потребителското преживяване в световен проект, както и кои са факторите, които най-силно ще повлияят на основни бизнес браншове.

 DataArt заключи главните софтуерни трендове за 2018 година
Финансови услуги и финансови пазари 2018 ще бъде годината на изкуствения разсъдък, което ще докара до доста по-голямо нахлуване на технологии от този вид. Дефицитът на квалифицирани фрагменти в региона на високите технологии ще се трансформира във война за гении. В същото време концепцията, че изкуственият разсъдък лишава работни места ще се трансформира във опция точно посредством него да се основава нова работна мощ. Новите приложения в региона на изкуствения разсъдък ще спомогнат за напредъка на киберсигурността и опазване поверителността на финансовите и персонални данни. Използването на машинното образование за синтактичен разбор на финансови данни ще нараства стремглаво, изключително в региона на неструктурираните данни. Изкуственият разсъдък и отсега нататък ще движи революцията в регулаторните технологии. Част от регулаторните преимущества в тази област произлизат от способността на изкуствения разсъдък да спомага за избягването на верижни дестабилизации на финансовите пазари. Дигитализацията и потребителското преживяване ще продължат да диктуват пазара, защото клиентите чакат да получат интерактивни, лесни, комфортни и надеждни информационни средства, които да употребяват във всички сфери на живота си. Бизнесът би трябвало да отговори на тези условия, като в същото време обезпечи отбрана на персоналната и финансовата информация. В противоположен случай ще изгуби клиентите си. Управлението на операционните опасности ще става все по-значимо, като постоянно управителните фрагменти ще губят работата си при положение на неуспех. Технологиите ще играят все по-голяма роля при оценката на риска в предприятията, а фирмите ще се стремят към холистично показване на данните и възстановяване на практиките си за ръководство на информацията за идентифициране на рисковете. Предимствата на блокчейн технологиите ще стават все по-разбираеми, което ще докара до забележителен растеж (без да бъде обвързано с растежа на криптовалутите и техните търговски механизми). Тази година евентуално ще станем очевидци по какъв начин проблемите по отношение на действието на Distributed Ledger технологиите ще бъдат преодолявани посредством обединяването им с други технологии като Интернет на нещата. Блокчейн все по-често ще бъде решението на проблеми в региона на киберсигурността и отбраната на персоналните данни. Туризъм и развлечения Туристическите компании ще не престават да вършат съществени вложения в програмен продукт за персонализация, с цел да подобрят своето обслужване. Машинното образование и изкуственият разсъдък ще набират скорост, защото фирмите търсят благоприятни условия за автоматизиране на простите бизнес процеси. Технологиите, задействани с глас, скоро може и да заместят мобилните приложения, защото показват по-добри резултати при различаване на гласови поръчки и дават съответни и интелигентни отговори при слагане на съответни задания. Виртуалната действителност и добавената действителност ще трансформират метода, по който туристите пазарят. Компании като Marriott, Best Western, Kayak, Carlson Rezidor и Airbnb към този момент започнаха да внедряват тези технологии при обслужването на своите клиенти. Общият правилник по отношение на отбраната на данните на Европейски Съюз влиза в действие през месец май 2018 година и ще промени метода, по който туроператорите и хотелиерите ще съхраняват и употребяват потребителски данни. Фирмите към този момент би трябвало да документират всички персонални данни, да съхраняват доказателство за единодушие, да покажат защо са употребени тези данни, по какъв начин са предпазени и какъв брой дълго се пазят. Телекомуникации Телекомите ще употребяват обширната си инфраструктура, с цел да засилят сигурността и да смекчат провокациите от възходящите киберзаплахи. 5G технологиите ще дават опция за създаване и внедряване на нов тип цифрови услуги. Тъй като за момента изгодите и услугите се промотират като революционни, телекомите едвам в този момент стартират да афишират пускови периоди, а цялостното им консолидиране не се чака преди 2020 година До 2020 година ще има 25 милиарда интегрирани устройства, а Интернет на нещата ще спомогне за свързването на 4,4. милиарда от тях. Дигиталната промяна ще даде нови благоприятни условия на телекомуникационната промишленост, в това число създаване на платформи и приложения, които да бъдат употребявани в региона на превоза, земеделието, опазването на здравето, застраховането и дома. Здравеопазване и медицина Болниците и фармацевтичните компании ще проявят сериозен интерес към блокчейн технологията за по-надеждно запазване на данните на пациентите. Изкуственият разсъдък в телемедицината ще навлиза с огромна скорост за съкращаване на разноските в системата на опазването на здравето и увеличение на продуктивността. Здравният мениджмънт ще инициира повече вложения в стратегии, които да поддържат здравите пациенти здрави и да основават напредничави способи за идентифициране на рискови пациенти, при които да бъдат взети ограничения за превъзмогване на заболявания и затруднения. Търговия и технология на разпространяване Дигиталната промяна в търговията ще продължи, като ще бъде подтиквана от възходящите потребности на водачите в електронната търговия. Анализът на данни и машинното образование ще оказват помощ на търговците да придадат персонален темперамент на посланията си и да персонализират услугите си. Анализът на данни ще играе забележителна роля, изключително що се отнася до ръководството на складовите наличия и тяхното разпространяване. Очакваме да забележим софтуерни стартъпи в региона на търговията или решения при автоматизираните роботизирани процеси, защото от ден на ден търговци залагат на автоматизацията, с цел да понижат разноските си. Медии Пробивът в софтуерната страна на медиите и развлеченията ще трансформира 2018-та в „ годината на гласа “. Очаква се до края на годината да бъдат обработени над 24,5 милиона поръчки посредством гласови команди към Гугъл Home и Amazon Echo. Виртуални асистенти ще разрешат на потребителите да търсят единствено с гласови команди. Подкастите и обществените видеа също ще разрешават шерването на глас. Очаква се подкастите да набъбнат от 21% до 24% през 2018 година с нарастване в обществените мрежи, които ангажират потребителите да основават обществени клипове. Личният роман в обществените видеа ще инициира дейности, като по този метод ще сътвори голяма опция за брандиране, промотиране и продажби.

Източник: computerworld.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg