16 фотоволтаични панела с площ 26 кв.м генерират мощност 4,96

16 фотоволтаични панела с площ 26 кв.м генерират мощност 4,96 ...

Хижа „Скакавица” си произвежда електричество от слънцето.


16 фотоволтаични панела с площ 26 кв.м генерират мощност 4,96 kWp

Слънчевите панели са монтирани от екип на Сдружение „Център за енергийни решения” (снимка: Грийнпийс – България)

Най-старата хижа в страната се сдоби с фотоволтаична система. Сградата на хижа „Скакавица” вече разполага с 16 фотоволтаични панела с площ около 26 кв.м. и обща генерирана мощност 4,96 kWp, съобщиха от Грийнпийс – България.

Новото оборудване на хижата ще подсигури електричество за най-важните нужди на хижата: хладилници и фризери, осветление, комуникационни връзки, горелки за пелетните котли.

Слънчевите  панели са монтирани от 8 курсисти от обучението на Грийнпийс – България и Сдружение „Център за енергийни решения” за монтьори на фотоволтаични централи.

Хижа „Скакавица” е добре обезпечена технологично. Към настоящите системи – соларни колектори и пелетни котли за подгряване на вода – екипът курсисти и обучители от „Центъра за енергийни решения” са добавили панелите, които вече функционират.

Хижа „Скакавица” – най-старата у нас – е добре обезпечена технологично (снимка: Грийнпийс – България)

В слънчев ден фотоволтаичният генератор ще произвежда до 20 kWh електричество – част от него ще се използва за моментната консумация през деня, а излишното ще се съхранява в акумулаторен блок, който ще осигурява електрозахранване през тъмната част от денонощието.

Към системата са добавени и 8 броя акумулатори най-висок клас AGM за дълбок разряд. Те са свързани на 48V напрежение и могат да съхраняват близо 30 kWh.

Хижа „Скакавица” е втората след „Тъжа”, която получава подобна система за възобновяема енергия от екипа на „Грийнпийс” – България и Сдружение „Център за енергийни решения”.

Източник: technews.bg