Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси по отношение на три

Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси по отношение на три ...

Шеф в БЕХ, ректор, ексдиректор - с конфликт на интереси.


Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси по отношение на три длъжностни лица.

Единият е Петър Илиев, член на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и изпълнителен директор на НЕК ЕАД – за това, че е гласувал приемането на годишен финансов отчет за 2017 и 2018 г., както и доклад за дейността на НЕК ЕАД за изпълнение на бизнес-програмата на дружеството.

При одобряване на отчетите биха могли да бъдат изплащани допълнителни финансови възнаграждения на членовете на НЕК ЕАД. По този начин той е предоставил на себе си възможността за получаване на допълнително възнаграждение по договора му за управление на НЕК ЕАД, посочват от комисията.

Конфликт на интереси е установен и при Кольо Динков, досегашен ректор на Университета за хранителни технологии – Пловдив, по сигнал за това, че с докладна записка до председателя на Общото събрание на университета е определил себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, за което е получил и възнаграждения.

Третият е Цветомира Дончева, бивш директор на РИОСВ – Шумен, по сигнал за това, че е утвърдила изисквания за провеждане на конкурс за заемане на длъжността директор на РИОСВ, така че на условията да отговаря самата тя.

На днешното заседание комисията е образувала производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на кмета на Община Ковачевци - по сигнал, че свързани с него лица ползват общински имоти, с част от които са участвали пред Държавен фонд "Земеделие" и са им изплатени субсидии.

В хода на производството ще бъдат проверени данни и за това, че кметът ръководи търговските дружества на майка си, като използва ресурси на общината. Проверка ще бъде извършена и за твърденията, че кметът използва суми, отделени за снегопочистването в общината, за предоставяне на бонуси на служители по негова преценка.

Производство е образувано и спрямо председател на Общинския съвет – Ковачевци по сигнал, че негови роднини ползват общински имоти за получаване на субсидии от Държавен фонд "Земеделие".

Образувани са още по отношение на председател на Общински съвет – Мирково по сигнал, че е предложил на Общинския съвет да гласува месечно възнаграждение на кмета на общината, което да е процентно съотношение (73%) от възнаграждението на министър, както и свое възнаграждение като председател на Общинския съвет.

Двама общински съветници от Общински съвет - Асеновград - по сигнал, че единият участва в управлението на спортни клубове, финансирани от общината, и е гласувал „за“ тези субсидии, а вторият - за това, че е гласувал месечното възнаграждение на баща си, който е кметски наместник в населено място в същата община.

Директорът на РЗОК - София, по сигнал за това, че съпругът й работи на същото място и е назначен като неин подчинен служител.
По публикацията работи: Веселина Йорданова

Източник: dnes.bg