Четири са специалностите в Тракийския университет в Стара Загора, които

Четири са специалностите в Тракийския университет в Стара Загора, които ...

Четири специалности в Тракийски университет без семестриални такси.

Четири са специалностите в Тракийския университет в Стара Загора, които са освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението според
Постaнoвление N 137 на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности.
„Педагогика на обучението по информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ са двете специалности в старозагорското висше училище от професионално направление „Педагогика на обучението по…“.
Другите две специалности, за които студентите няма да плащат семестриални такси, са от професионално направление „Енерегетика“ - „Топло- и газоснабдяване“ и „Индустриално инженерство“.

Източник: actualno.com