Хърватия е загубила 500 000 души от работната сила през

Хърватия е загубила 500 000 души от работната сила през ...

Хърватия е загубила половин милион работещи за десет години.


Хърватия е загубила 500 000 души от работната сила през последните десет години - от 2008 до 2018 година. Това твърди Даворко Видович, съветник по труда и заетостта в Хърватската стопанска камара (ХСК).

Най-голям глад за работници има по време на туристическия сезон

Както обяснява Видович, от общо половин милион работници, около 200 000 са се оттеглили по естествени причини, т.е. поради застаряване или пенсиониране, докато 300 000 са част от миграционната вълна.

Частният сектор също предупреждава, че ситуацията е тревожна от известно време, като най-големият проблем възниква през туристическия сезон. За да смекчи тази негативна тенденция, ХСК обяви премахването на квотите за чуждестранни работници. Освен това планът е да се интегрират някои хора на пазара на труда и да се предотврати емиграцията, а хърватската служба по заетостта е включена във финансиране чрез Европейския социален фонд.

Източник: cross.bg