Само преди един век години търговията на борсата се е

Само преди един век години търговията на борсата се е ...

Физикономика или как науката навлезе в борсата.

Само преди един век години търговията на борсата се е извършвала на ръка. С измислянето на телефона - и по телефон. Навлизането на интернет обаче води до значителни структурни промени на търговията с валута и ценни книжа. Докато преди в центъра е била борсата като място за физическа обмяна на стоки, ценни книжа и пари, сега в центъра е електронната комуникационна мрежа.
Първото поколение опити да се предскаже движението на борсата е така нареченият технически анализ. При него се търсят специфични фигури в графиката на цената спрямо времето, които се считат за сигнали за едно или друго поведение на пазара в следващ момент време. Най-известни са фигурите на така наречените японски свещи – символи, описващи максималната и минималната стойност в дадения момент време. В зависимост от конфигурацията на японските свещи се предсказва хода на графиката.
Следващият етап при предсказването на поведението на акциите на дадена компания е фундаменталния анализ. Той се основава на макроикономически показатели. Влияе се от такива фактори като размер на изплащаните дивиденти, годишна печалба, притежаване на активи и други.
Интернет и компютрите водят до следващото еволюционно ниво на борсата. В началото на настоящия век в борсата навлизат учени – физици и математици, които разработват ново поколение софтуер базиран на теорията на вероятностите и статистиката. Този стил на търгуване е наречен QUANT. Използват математически модели наречени процеси на Markov, теория на Bayes и процеси на Hawkes. Навлизането на тези програми води до промяна в съвременните методи на търговия. Създава се така наречената Високо-честотна търговия, при която покупката и продажбата се извършват по-начесто във времето и на малки порции определяни чрез софтуер. Съществуват спорове, кое е по-ефективно - високо-честотната или бавната търговия, но едно е ясно - компютрите и математиката променят завинаги методите и структурата на борсата.
Автор: Мария Берова

Източник: actualno.com