Топлофикация София“ ЕАД ще участва самостоятелно на Българската независима енергийна

Топлофикация София“ ЕАД ще участва самостоятелно на Българската независима енергийна ...

„Топлофикация София“ излиза на Енергийната борса.


"Топлофикация София“ ЕАД ще участва самостоятелно на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през 2020 г., съобщиха от дружеството.

Според обявеното, подготовката за самостоятелно излизане на свободния пазар вече е извършена. Утвърдени са правила за процедура за избор на координатор на стандартна балансираща група и вътрешни правила за участие на Българската независима енергийна борса. Двата документа ще бъдат достъпни на сайта на столичната Топлофикация – www.toplo.bg, в рубриката "Законодателна рамка".

В качеството си на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство дружеството трябва да избере фирма - координатор на стандартна балансираща група.

Източник: fakti.bg