В София тръгна проект за изграждане на девет нови социални

В София тръгна проект за изграждане на девет нови социални ...

С нови проекти Фандъкова ще изгражда 9 нови центъра за възрастни с увреждания.В София тръгна проект за изграждане на девет нови социални центъра за подкрепа и грижа за възрастни и хора с увреждания.

Проектът „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с бенефициент Столична се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с над 5 млн. лв.,които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

Източник: blitz.bg