Сериозно покачване в цената на електроенергията искат производителите и доставчиците

Сериозно покачване в цената на електроенергията искат производителите и доставчиците ...

Производители и доставчици искат ново увеличение на цената на тока от 1 юли.


Сериозно покачване в цената на електроенергията искат производителите и доставчиците от 1 юли тази година, след като Комисията за енергийно и водно регулира публикува заявленията на компаниите. Още по тематаЧЕЗ стартира ексклузивни преговори за българските си активи с Еврохолд*Т. Петкова: Дългът на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ще бъде капитализиран след юли

Електроразпределителните дружества са заявили по-високи цени както за дневната тарифа, така и за нощната.

От "ЧЕЗ Разпределение България" АД са поискали дневната електроенергия да поскъпне с 3,5%, а нощната тарифа да се увеличи с 67,6 на сто.

EVN България търси ръст в цената от 0,5% при дневната тарифа и 1,1 на сто при нощната.

От своето заявление ЕНЕРГО-ПРО става ясно, че дружеството иска покачване на цените за достъп и пренос на електроенергия.

При държавните компании, произвеждащи електроенергия, най-сериозно поскъпване на електричеството искат от „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД – 92% от 1 юни.

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД иска токът да поскъпне с 3 на сто, докато „Национална електрическа компания“ ЕАД търси ръст при цената в размер на 1%.

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД  предлага цената за пренос да се увеличи с 34 на сто, докато тази за достъп да добави 6% към стойността си.

Евентуалното поскъпване на електроенергията от 1 юни до голяма степен зависи от дейността и финансовото състояние на въглищните мощности и в частност ТЕЦ "Марица Изток-2", която е принудена да купува квоти за емисии парникови газове с непрекъснато растящи цени.

Източник: investor.bg