Избухването на пандемията от коронавируса Covid-19 в Европа се явява

Избухването на пандемията от коронавируса Covid-19 в Европа се явява ...

Предкризисно: Монбат“ с 15,8% спад на продажбите през февруари.


Избухването на пандемията от коронавируса Covid-19 в Европа се явява вододел. Тя спря икономическата активност, затвори заводи и заведения, блокира туризма и транспорта. Затова данни от февруари едва ли са показателни за бъдещето.

Дружествата от икономическата група на „Монбат“ АД са реализирали през февруари 2020 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 23,88 млн. лв., което представлява намаление от 15,8% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през февруари 2019 г.

Автомобилната индустрия, която е потребител на акумулаторите на „Монбат“ АД, отчете силно охлаждане още в началото на годината поради карантината в Китай. В първите две седмици на февруари продажбите на автомобили там намаляха с 92% на годишна база.

Европа е далеч от Китай и доставчиците на акумулатори там са други, но европейските автомобилостроители присъстват на китайския пазар и са усетили рязкото забавяне. Затова може спадът от 15,8% в продажбите на „Монбат“ АД да е някакво далечно ехо на случващото се в Китай.

Реализираният консолидиран резултат от продължаваща дейност (без бизнес сегмент лед осветление) преди облагане с данъци на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец февруари 2020 г. е печалба в размер на 925 хил. лева, което представлява намаление от 54,6% спрямо съпоставимия период, съобщават от производителя.

Предстои да видим резултатите за април 2020 г., те най-ясно ще покажат картината след влизането в сила на противоепидемичните мерки на основните пазари на „Монбат“ АД.

Акциите на „Монбат“ АД поевтиняват с 41,84% в последните 12 месеца до 4,1 лв. за акция и 159,9 млн. лв. пазарна капитализация. Преди две седмици „Монбат“ АД пожела „Българска фондова борса“ АД да спре търговията с книжата му, но пазарният оператор отказа.

Източник: investor.bg