По Женски - Новини

Едно от най разпространените мнения на жените спрямо мъжете е свързано

Едно от най разпространените мнения на жените спрямо мъжете е свързано ...

... емоционални или физиологични предизвикателства или прекъсвания. Специалисти настояват мъжете да се преориентират от мислене за секс, съсредоточен към изпълнението, към секс, ориентиран към удоволствието.