Евродепутатите приеха новото законодателство, което засилва Европейската агенция за гранична

Евродепутатите приеха новото законодателство, което засилва Европейската агенция за гранична ...

Постоянен корпус от 10 хил. души ще помага на страните в ЕС при гранични проверки.Евродепутатите приеха новото законодателство, което засилва Европейската агенция за гранична и брегова охрана, гарантирайки по-добра защита на външните граници на ЕС, съобщи пресслужбата на Европейския парламент.

Целта на промените в Европейската агенция за гранична и брегова охрана ("Фронтекс") е да се разрешат съществуващите проблеми и да се отговори по-добре на нуждите, свързани със сигурността и миграцията.

Нов постоянен корпус

Нов постоянен корпус ще бъде установен в подкрепа на страните на ЕС по места за гранични проверки и задачи, свързани с връщането на неправомерно пребиваващите лица, както и за борба с трансграничните престъпления. Започвайки с 5 хил. души оперативен персонал през 2021 г., постоянният корпус ще бъде пълноценно функциониращ през 2027 г. с персонал от 10 хил. души.

Постоянен корпус от 10 хил. души ще помага на страните в ЕС при гранични проверки
© Европейки парламент

Корпусът ще включва и резерв за бързо реагиране при извънредни ситуации. Постоянният корпус ще включва гранични и крайбрежни патрули, наети от агенцията, както и командирован персонал на задължителна основа от страните на ЕС.

По-ясни процедури за връщане

Модернизираната агенция ще има възможност да оказва подкрепа за изпълнението на процедурите за връщане в държавите членки, като например идентифицира незаконно пребиваващите граждани на трети страни или помага на националните органи за издаване на документи за пътуване. Новите правила ще засилят също сътрудничеството с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Сътрудничеството със страни извън ЕС също ще бъде подсилено, като се дава възможност за нови споразумения, отвъд настоящото ограничение до съседни на ЕС държави. Зачитането на основните права и защитата на личните данни в това сътрудничество е гарантирано чрез серия от предпазни мерки. Освен това, значителен брой наблюдатели на основните права постоянно ще оценяват дали оперативните дейности на агенцията спазват основните права.

Правилата бяха приети с 403 гласа "за", срещу 162 гласа "против" и 44 "въздържал се". Текстът сега трябва да бъде официално одобрен от Съвета преди да влезе в сила.

Източник: dnevnik.bg