Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на ...

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на три министерства.


Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. в размер на 105 300 лв. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г., съобщиха от правителствената информационна служба.

Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи от Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за нормативно регламентирани дейности и услуги на правоимащи лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

По бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. се одобряват допълнителни разходи в размер до 10 000 000 лв. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Вижте новите условия на мярката 60:40, която ще действа до 30 септември 2020 г.

Правителството одобри също така допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища за бюджетната 2020 година. Финансовите средства, необходими за подпомагане на физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в държавните спортни училища за бюджетната 2020 година в размер на 7 425 лв., са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 г. С приетото правителствено постановление ще се извърши промяна по бюджета на Министерството на младежта и спорта за настоящата година.

Източник: novini.bg