За първи път в най-новата си история Общинския съвет в

За първи път в най-новата си история Общинския съвет в ...

Общинският съвет в Монтана проведе закрито заседание.

За първи път в най-новата си история Общинския съвет в Монтана проведе закрито заседание. Причината е извънредното положение в страната заради епидемията от коронавирус. В голямата зала на Младежкия дом, наредени през два метра един от друг, съветниците разгледаха точките от дневния ред при изключителни мерки, разказа председателят на общинския съвет инж. Иво Иванов:
 "Беше създадена организация съгласувана от РЗИ. Имаше максимално разстояние от съветник до съветник, с раздадени лични предпазни средства, с дезинфектанти, с влизане на фирмата, която дезинфектира целият поток, където се проведе сесията и максимално проветряване. Няма причина да спрем, прави чест на колегите, че бяха отговорни.
Съветниците са приели отчета на общинския бюджет за 2019 година, общинския дълг, прогнозата за постъпленията от местните приходи за периода 2021 – 2023 година и разходите за местни дейности. Няколко са докладните за кредитиране от фонд ФЛАГ за съфинансиране на проекти, внесени от кмета Златко Живков.
 "Проектите на този етап са свързани с фонда на общините. Ние имаме ангажименти по 19 проекта. В този период тези ангажименти продължават и остават. Ние сме длъжни да се разплатим по образователна инфраструктура, намираме се в такъв период. В момента държавата работи на по друг ход, но ние не може да спре работа в никакъв случай."
Обсъдена бе и промяна в наемните цени на общинските имоти. Последната наредба за това е от 2005 година. Съветниците приеха комплексната програма на общината за намаляване на фините прахови частици за периода 2019-2023 година. В дневния ред бяха включени и годишните отчети на всички общински фирми и предприятия. На закритото заседание като  общински съветник се закле Мартин Бориславов, който влиза на мястото на назначената за зам. областен управител Десислава Димитрова.

Източник: bulnews.bg