Основен приоритет на министерството на икономиката е публичност и прозрачност.

Основен приоритет на министерството на икономиката е публичност и прозрачност. ...

Новият министър на икономиката с много важни новини за 400 млн. лв..


Основен приоритет на министерството на икономиката е публичност и прозрачност. Действията на ведомството се задълбочават. Мярката, свързана с ограничаване на такса "успех", не е да спъва консултантския бизнес, той си има своята роля, но процентите, които искат за себе си, са твърде сериозни.

Източник: blitz.bg