Пристанище Бургас е основано с Решение за неговото построяване, прието

Пристанище Бургас е основано с Решение за неговото построяване, прието ...

На 18 май 1903 г. е официалното откриване на пристанище Бургас.


Пристанище Бургас е основано с Решение за неговото построяване, прието с Указ №7 от 20 декември 1894г. на Княз Фердинанд І.

Тържествено е открито в негово присъствие на 18 май 1903 г. и отворено за търговско корабоплаване.

Малко преди това – през 1899 г. е запален белият бургаски фар – първият български пристанищен фар.

При откриването си пристанището представлява басейн с 60 хектара площ, има три кейови стени с общ фронт 590 метра и дълбочина на акваторията 24 фута.

През 1941 г. са доставени първите два крана-3-тонни електрически, производство на “Шкода”. Дотогава целият труд е бил ръчен-товарите са се носели на гръб, върху т. нар. самари. Докерите са вървяли с товарите по наклонени скели от кея към кораба.

На 5 септември 1974г. официално е открито пристанището за насипни товари. От 1963 г. на три мили южно от основния порт, в района на парк “Росенец” започна работа и терминалът эа нефт и нефтопродукти.

През 1980 г влиза в експлоатация пристанище “Запад” специализирано за обработка на голямотонажни кораби, превозващи черни метали.

Източник: cross.bg