Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие за откриване

Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие за откриване ...

Канада назначава почетен консул в България.


Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие за откриване на консулство на Канада в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице.

По предложение на правителството в Отава, Министерският съвет назначи Нина Лазарова да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Канада в Република България, със седалище в град София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, за период от пет години.

Източник: fakti.bg