Европейският личен пенсионен продукт ще допринесе за адекватни и устойчиви

Европейският личен пенсионен продукт ще допринесе за адекватни и устойчиви ...

Идва времето на личното пенсионно осигуряване.


Европейският личен пенсионен продукт ще допринесе за адекватни и устойчиви пенсии, според проф. Нено Павлов

Спестяванията за лични пенсии в общоевропейски мащаб ще нараснат трикратно и ще достигнат около 2,1 трилиона евро в ЕС, според очакванията на ЕК до 2030 г. Сред най-големите спестители в ЕС са домакинствата, но по-голямата част от тези спестявания се държат в банкови сметки с кратък матуритет. Увеличаването на инвестициите в капиталовите пазари може да спомогне за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението и ниските лихвени проценти. Това обяви в интервю за ИНСМАРКЕТ проф. д-р ик. н. Нено Павлов, зам.-председател на Икономически и социален съвет и зам.-председател на Съюза на икономистите в България.

Личното пенсионно осигуряване е важно, тъй като предоставя на лицата, които спестяват в дългосрочен план, възможности за дългосрочни инвестиции. Един по-голям европейски пазар за лично пенсионно осигуряване ще подкрепи предлагането на средства за институционални инвеститори и инвестиции в реалната икономика, посочи експертът. Към момента е налице висока фрагментираност и разпокъсаност между националните пенсионни пазари в ЕС, ограниченост на преносимостта на пенсионни права и липса на стандартизация на предлаганите продукти за лично пенсионно осигуряване в държавите членки. Това представлява сериозна пречка пред европейските граждани реално и пълно да се възползват от основните свободи на движение, заетост и установяване в рамките на ЕС.

Разработеният от ЕК Регламент за въвеждане в ЕС на унифициран продукт за лично капиталово пенсионно осигуряване е политическото решение за създаването на един по-голям паневропейски пазар за адекватни, устойчиви и преносими лични пенсии, като продукти с прозрачна структура и ефикасност. Новият пенсионен продукт ще бъде доброволен, с личен избор за начина на спестявания и инвестиционния профил на натрупваните активи, както и с право на ползване на данъчни преференции.

Проф. Павлов цитира анкетно проучване от април-май т.г., според което има широко поле за развитие на личното пенсионно осигуряване. На въпрос дали респондентите смятат, че трябва да спестяват за доброволно лично пенсионно осигуряване, 33%  отговарят с  "да" тъй като със своите размери пенсията PAYGO няма да има адекватен принос в стандарта на живот след пенсиониране, 34% потвърждават с "да" поради факта, че предпочитат да се разпореждат с повече лични активи в пенсионна възраст, а 17% споделят, че всеки човек в активна възраст следва да отделя по своя инициатива достатъчна част от дохода за третата възраст. Друга част от респондентите, респ. около 9%  предпочитат да използват за тази цел други финансови инструменти, 2% да разчитат на помощта от децата си, а 5% да разчитам на доходите от собствен бизнес и предприемачество. Проучванията определят за лидери в развитието на личното пенсионно осигуряване в ЕС – Германия, Испания, Франция, Дания и др. На другия полюс се разполагат Прибалтийските републики, Румъния и България.

Кога предстои въвеждането на новия пенсионен продукт и какви са неговите особености, можете да прочетете в раздел Интервюта на сайта ни.

Източник: insmarket.bg