Едно от условията за по-лесното преминаването на потребителите на ток

Едно от условията за по-лесното преминаването на потребителите на ток ...

Ив. Диловска: Не е може би сега моментът да се тревожим за смяна на доставчика на ток.Едно от условията за по-лесното преминаването на потребителите на ток към свободния пазар е монтирането на така наречените "умни електромери“. 

Според европейските изисквания до 2030 година те трябва да са 40 на сто от всички монтирани в страната устройства, като за това ще са необходими около 1 милиард лева.

В момента у нас търговците, които предлагат да продават ток на битови потребители, са 17, уточни Иванка Диловска от Института за енергиен мениджмънт:
"Мисля, че едва ли в момента ври и кипи и 17 търговци продават. Има три сайта, в които има сравняване на регулирани тарифи с  тарифите, които предлагат тези трима търговци за битовия сектор и заключението на тези търговци е, че регулираните цени са по-ниски от тези, които те в момента са в състояние да предложат на домакинствата. Може би  не е моментът толкова да се тревожим от въпроса за смяна на доставчика". 

Източник: bnr.bg