На 9 септември 2019 г. стартира прием на заявления по

На 9 септември 2019 г. стартира прием на заявления по ...

Започва приемът на документи за отстъпка от акциза за газьола.


На 9 септември 2019 г. стартира прием на заявления по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Той ще продължи до 27 септевмри 2019 г., съобщават от Министерство на земеделието и храните. 

Бюджетът на помощта за тази година е 84 млн. лева. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. Още по тематаФермерите ще получат 38 ст. отстъпка от акциза за литър газьол

През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол (дизелово гориво) през 2018 г.

Земеделските стопани трябва да подадат заявления за държавна помощ в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво.

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на земеделското министерство. 

От миналата година отпадна задължението за водене на дневник. Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане, се определя по методика с разходни норми.

След приема на документи Националната агенция за приходите проверява фактурите. Помощта се изплаща на стопаните директно, а не както преди това под формата на ваучери за гориво.

Източник: investor.bg