На 9 септември т. г. започва прием на заявления по

На 9 септември т. г. започва прием на заявления по ...

Започва прием на заявления за Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.


На 9 септември т. г. започва прием на заявления по схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Той ще продължи до 27 септември 2019 г.

Съобщението е на пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите. Бюджетът на помощта за тази година е 84 млн. лева. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

През 2019 г. може да бъде заявен за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол /дизелово гориво/ през 2018 г. Земеделските стопани трябва да подадат заявления за държавна помощ в общинската служба по земеделие към Областната дирекция "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво.

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХГ.

Източник: novini.bg