Обмисля се държавата да изплаща трети стипендии на обучаващите се

Обмисля се държавата да изплаща трети стипендии на обучаващите се ...

Държавата обмисля да плаща трети стипендии на обучаващите се в дефицитни професионални направления.

Обмисля се държавата да изплаща трети стипендии на обучаващите се в професионални направления, за които има недостиг на пазара на труда. Това каза във Велико Търново министърът на образованието Красимир Вълчев.
Той посочи, че тези стипендии ще бъдат насочени към покриване на таксите за обучение.
Професионалните направления, които министър Вълчев посочи като такива, в които се очаква недостиг на кадри в следващите години са математика, химически и физически науки, педагогика на обучението.
Той коментира предложението на работодателските организации висшето образование да бъде безплатно с условия младежите, които завършват образованието си, да остават в България, така: „В момента до голяма степен висшето образование е безплатно. Не е проблем за определени професионални направления да го направим изцяло безплатно дотолкова, доколкото студентите плащат една малка част от цената на обучението. Предвиждаме т. нар. приоритетни професионални направление – освен че увеличаваме приема, предоставяме и втори стипендии на студентите. Имаме някои професионални направления, за които изцяло премахнахме ограниченията за прием. Това са математика, физически и химически науки, материали и материалознание, религия, по които обмисляме да изплащаме трети стипендии, които да бъдат насочени основно към покриване на таксите. Не толкова проблема е в това колко средства даваме. Проблемът е, че не можем юридически правно да задържим децата в България. Както знаете, сме членове на ЕС и има свободно движение на стоки и хора“, посочи министър Вълчев, цитиран от Фокус.
Той допълни, че се прави профилно преструктуриране на системата.
Последните 3 години силно е намален приемът в областта на обществените и социални науки – средно с 50%, а за някои професионални направления дори с 60%. Приемът в други направления се стимулира – като педагогическите, инженерно техническите, природо-математическите и аграрните.

Източник: actualno.com