Допълнително до 10 млн. лева дава държавата на МВР за

Допълнително до 10 млн. лева дава държавата на МВР за ...

Държавата дава до 10 млн. лева допълнително за договори за издаване на лични документи.

Допълнително до 10 млн. лева дава държавата на МВР за тази година, за плащания по договори "за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи". Това реши правителството.
Освен това, на ВМА и Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" ще бъдат дадени 105 300 лева. Средствата са необходими за възстановяване на извършени разходи  за нормативно регламентирани дейности и услуги на правоимащи лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
Правителството одобри също така допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища за бюджетната 2020 година. Финансовите средства, необходими за подпомагане на физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в държавните спортни училища за бюджетната 2020 година в размер на 7 425 лв., са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 г. С приетото правителствено постановление ще се извърши промяна по бюджета на Министерството на младежта и спорта за настоящата година.
 

Източник: actualno.com