Правителството прие постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и

Правителството прие постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и ...

Въвежда се единна по-ниска такса за новата обединената процедура по задължителна ОВОС.


Правителството прие постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Въвежда се единна по-ниска такса за новата процедура, която обединява задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП), с поне една от процедурите по издаване на комплексно разрешително (КР) и/или одобряване на доклад за безопасност (ДБ) на предприятие с висок рисков потенциал, на които ИП също подлежи, съгласно Закона за опазване на околната среда, съобщиха от правителствената пресслужба.

Изменението е свързано с въвеждането на новата обединена процедура със Закона за опазване на околната среда, в сила от 28.08.2019 г., за провеждането на която е предвидено да бъде събирана такса.

Обединената процедура се провежда по искане на възложителя на ИП, за което ще бъде събирана такса за изпълнение на административните функции на МОСВ по оценка на представената информация.

Инсталациите за изгаряне на отпадъци да минават през задължителна процедура по ОВОС, прие на първо четене парламентът

Осигурява се възможност за намаляване на разходите на възложителите за реализиране на инвестиционните им намерения, свързани с изпълнението на изискванията по нормативната уредба за опазване на околната среда и човешкото здраве, като заплащат една такса, по-ниска, отколкото при провеждане на самостоятелните процедури.

Прецизират се основанията при актуализиране на комплексно разрешително, предмет на административна такса, без да се въвежда нова такса в тези случаи с цел привеждане в съответствие с изменението на ЗООС от 2018 г.

Предвижда се общините да бъдат освободени от такса при отстраняване на трупове на китоподобни от плажните ивици. Целта е да се осигурят адекватни действия за опазване на общественото здраве и безопасност, както и по-бързо изясняване на причините за загубата на биологично разнообразие и причините за настъпването на смъртта при съответния екземпляр.

Източник: novini.bg