След като преди две години бившият вицепремиер и лидер на

След като преди две години бившият вицепремиер и лидер на ...

Валери Симеонов предлага нов закон за хазарта, който е против Конституцията.

След като преди две години бившият вицепремиер и лидер на НФСБ Валери Симеонов опита да прокара промени в Закона за хазарта, които потънаха безславно въпреки шумните приказки в началото на инициативата, сега той отново обръща поглед към сектора със законово предложение, но този път още по-драстично – с ход, който много прилича на национализация в стил "1945 година".
Коренът на новото предложение е създаване на нов член в Закона за хазарта – 48а. Според него, лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, могат да се организират само от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" след получаване на съответния лиценз.
Като продължение на това предложение, в преходните и заключителни разпоредби се правят следните предложения за поправки – лицензиите на лотарийни игри, различни от на томбола, бинго, кено и техните разновидности, се прекратяват след само 3 месеца, считано от влизането на закона в сила. А операторите, които са имали такива лицензи, трябва да платят неизплатените печалби не по-късно от 30 юни, 2021 година – ако не могат, да сключат договор за разсрочено плащане на печалбата със спечелилите, но не по-късно от 31 декември, 2025 година.
Особено силно впечатление прави и друга идея – до 30 дни след влизане на закона в сила организаторите на лотарийни игри, чийто лиценз ще бъде прекратен, са длъжни да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент, със срок на действие не по-малко от 30 дни от най-късно договорената дата за изплащане. А в случай, че организатор с прекратен лиценз не плати дължима сума на договорената за това дата, Държавната комисия по хазарта може да поиска от банката-издател на гаранцията да плати размера на тази сума по специално открита за целта сметка. Отделно председателят на комисията може да глоби всеки оператор, който не изпълнява коректно договореното плащане на печалбите - с имуществена санкция в двойния размер на неизплатената печалба, но не по-малко от 1000 лв.
Actualno.com се допита до юристи относно предложенията и мнението е, че те се сблъскват челно с написаното в чл. 17, ал. 3 на Конституцията, а именно – частната собственост е неприкосновена. Ако предложенията на Симеонов се превърнат в закон е ясно, че частният лотариен бизнес извън томболите, бингото, кеното и техните разновидности ще трябва да затвори без да има равностойна алтернатива и/или обезщетение.
Припомняме, че при предишния опит на Симеонов за законови поправки по отношение на хазарта, не само засегнатите, по негови думи, се възпротивиха. Тогава и колегата му в правителството на Бойко Борисов - спортният министър Красен Кралев, не ги одобри - припомнете си в този материал!

Източник: actualno.com