През седмицата, в София бе създадена градска лаборатория, която е

През седмицата, в София бе създадена градска лаборатория, която е ...

В София бе създадена лаборатория за иновации в хранителната индустрия.


През седмицата, в София бе създадена градска лаборатория, която е част от проекта на Европейската комисия (ЕК) "FIT4FOOD 2030". В рамките на проекта се предвижда създаване на градски и политически лаборатории, както и на европейски мозъчен тръст, с който да се стимулират иновациите в хранителната индустрия във всички европейски страни.

Проектът "FIT4FOOD 2030" е създаден, за да подпомогне необходимата трансформация на изследванията и иновациите в областта на храните и продоволствената сигурност. Създаването на градска лаборатория (City Lab) в София ще улесни работата на Европейската комисия в България, като насочи общественото внимание към четирите основни приоритета на програмата - хранене в контекста на устойчиви и здравословни навици; създаването на екологично устойчиви хранителни системи, щадящи климатичната среда; кръгова икономика, която е насочена към ресурсно ефективна затворена хранителна система и стимулиране на иновации.

Източник: inews.bg