Почти 4 пълни години е разликата в продължителността на живота

Почти 4 пълни години е разликата в продължителността на живота ...

Българката надживява мъжа си със 7 години.


Почти 4 пълни години е разликата в продължителността на живота в областите, където е най-висока, и тази с най-ниска. Жителите на столицата и на Кърджали живеят средно по 76 г. и 6 м., докато в Монтана - 72 г. и 7 м., показват публикуваните вчера данни на Националния статистически институт.

Това е измерване на средната продължителност на предстоящия живот - показва колко се очаква да живеят родените днес, ако всички условия на живот се запазят на сегашното равнище. Прави се на всеки 2 години и данните се отнасят за периода 2016-2018 г. В България средната продължителност на живота е 74 г. и 8 м.

Тя остава непроменена в сравнение с предишното изследване, което се отнася за периода 2015-2017 г. За 10-годишен период (между 2008 и 2018 г.) увеличението на средната продължителност е с 1 г. и 9 м. за мъжете и с 1 г. и 8 м. за жените. Въпреки това продължаваме да сме на последно място в ЕС с най-ниска продължителност на живота заедно с Латвия.

Източник: fakti.bg