За не повече от 3 години (или 1095 календарни дни)

За не повече от 3 години (или 1095 календарни дни) ...

......... – Пловдив и завършва при кръстовище с бул. "Пещерско шосе". Настилката в по-голямата ѝ част е паважна. Габаритът на съществуващата улица в разглеждания участък е постоянен - ширината на пътното платно е 9, 00 метра с двустранни тротоари по 3, 00 метра. Получените оферти ще се отварят на публично заседание. ...


Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е ...

......... намаление - в "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 2.9 хиляди. И в процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 2.8%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.1%, докато най-голямо намаление е регистрирано в "Операции с недвижими имоти" - с 2.8%. ...


Средната месечна работна заплата през последното тримесечие на 2017 година

Средната месечна работна заплата през последното тримесечие на 2017 година ...

......... лева), "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1808 лева) и "Финансови и застрахователни дейности" (от 1783 лева).В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 647 лева), "Други дейности" (789 лева) и "Строителство" (847 лева). ...