Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов ...

......... ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго. АЕЦ „Козлодуй“ е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“. ...


Министерският съвет одобри проекта на нов договор за застраховка „Обща

Министерският съвет одобри проекта на нов договор за застраховка „Обща ...

......... „Обща гражданска отговорност“, покриваща отговорността на централата за ядрена вреда. АЕЦ „Козлодуй“ е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“. ...


Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество

Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество "Български национален ...

......... ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго. АЕЦ "Козлодуй" е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци". ...


Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов ...

......... авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго. АЕЦ „Козлодуй“ е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“.   ...


Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов ...

......... ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго. АЕЦ „Козлодуй“ е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“. ...


Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проекта на нов ...

......... освен ако във Виенската конвенция е определено друго.АЕЦ „Козлодуй“ е определена за дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Редактор: Деница Райкова ...Мария Кюри е първата жена, удостоена с две Нобелови награди в две различни

Мария Кюри е първата жена, удостоена с две Нобелови награди в две различни ...

......... световна война Мария Кюри организира около 220 подвижни и стационарни рентгенови апаратури във френските болници. Тя умира на 4 юли 1934 г., вероятно следствие от облъчването по време на изследванията с радиоактивни вещества. Мария Кюри е погребана в Пантеона - там, където почиват най-видните френски деятели на науката и изкуството. ...


Мария Кюри е първата жена, удостоена с две Нобелови награди

Мария Кюри е първата жена, удостоена с две Нобелови награди ...

......... световна война Мария Кюри организира около 220 подвижни и стационарни рентгенови апаратури във френските болници. Тя умира на 4 юли 1934 г., вероятно следствие от облъчването по време на изследванията с радиоактивни вещества. Мария Кюри е погребана в Пантеона - там, където почиват най-видните френски деятели на науката и изкуството. ...


Съоръжение за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци работи вече в

Съоръжение за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци работи вече в ...

......... е на стойност 31 млн. евро, като 70% от средствата са осигурени от Международен фонд "Козлодуй" (МФК), а останалите са държавно финансиране.До три години се очаква да влезе в експлоатация и хранилището, в което ще се погребват отпадъците. То също се финансира от фонда и е разположено близо до централата. ...


Представители на ЕБВР и на изпълнителите Iberdrola и Belgoprocess присъстваха

Представители на ЕБВР и на изпълнителите Iberdrola и Belgoprocess присъстваха ...

......... евро, които са осигурени основно от Европейската комисия, както и от държави-донори - Авсвтри, Белгия, Дания, Франци, Гърция, Ирландия, Холанди, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. Освен проекти по извеждането от експлоатация на централата фондът финансира също проекти за подобряване и модернизиране на енергийния сектор, както и мерки за енергийна ефективност. ...


Като техническо достижение в преработването и кондиционирането на радиоактивни отпадъци,

Като техническо достижение в преработването и кондиционирането на радиоактивни отпадъци, ...

......... и Обединеното кралство. Фондът финансира и съфинансира проекти по извеждането от експлоатация в Козлодуй и проекти по подобряване и модернизиране на секторите производство, пренос и разпределение на енергия в България. Наред с това, Фондът финансира мерки за енергийна ефективност, като например рехабилитацията на топлофикационната мрежа в градовете София и Пловдив.   ...Съоръжението за плазмено изгаряне на ниско и средни радиоактивни отпадъци

Съоръжението за плазмено изгаряне на ниско и средни радиоактивни отпадъци ...

......... шлака. Течностите и органичните материали се изпаряват, така че крайният продукт е неорганичен. Технологията позволява преработване на отпадъците с минимален риск за радиоактивно замърсяване. Тъй като крайната форма на отпадъците не съдържа органични вещества и течности, тя ще отговаря на изискванията за качество и устойчивост при дългосрочно съхранение или погребване. ...


Като техническо достижение в преработването и кондиционирането на радиоактивни отпадъци,

Като техническо достижение в преработването и кондиционирането на радиоактивни отпадъци, ...

......... по подобряване  и модернизиране на секторите производство, пренос и разпределение на енергия в България. Наред с това, Фондът финансира мерки за енергийна ефективност, като например рехабилитацията на топлофикационната мрежа в градовете София и Пловдив.Съоръжението за плазмено изгаряне бе представено пред участниците от страните донори включително чрез кратък видеофилм /българска версия/. ...


Козлодуй. Като техническо достижение в преработването и кондиционирането на радиоактивни

Козлодуй. Като техническо достижение в преработването и кондиционирането на радиоактивни ...

......... подобряване и модернизиране на секторите производство, пренос и разпределение на енергия в България. Наред с това, Фондът финансира мерки за енергийна ефективност, като например рехабилитацията на топлофикационната мрежа в градовете София и Пловдив. Съоръжението за плазмено изгаряне бе представено пред участниците от страните донори включително чрез кратък видеофилм. (българска версия) ...


„Кой извади скелета от гардероба?“. С това скандиране ресторантьори и

„Кой извади скелета от гардероба?“. С това скандиране ресторантьори и ...

......... да предупредим. Дали ще ни послушат, това е въпрос на личен избор. не може насила да ги изгоним, каза пред „Труд“ д-р Вергиния Цанова, зам. шеф на РЗИ.Преди време всички се сърдеха, че властите не обявяват данните за радиация, сега се сърдят защо ги обявяват, заключи местен жител, пожелал анонимност. ...


Здравни инспектори установиха завишени нива на радиация в залива Вромос

Здравни инспектори установиха завишени нива на радиация в залива Вромос ...

......... радионуклеиди в пясъка и в почвата край пясъчната ивица по отношение на този терен спрямо останалите терени, които изследваме по цялото Черноморие тук е между 5 и 50 пъти повече. Времето за полуразпад на тези радиоизотопни елементи е значително дълго, то надхвърля 90-100 години", обясни Вергиния Цанова - зам.-директор, РЗИ-Бургас. ...Знаете ли, че нямаме абсолютно никаква представа каква е по-голямата

Знаете ли, че нямаме абсолютно никаква представа каква е по-голямата ...

......... благодарение на силно корозионна киселина с ниско рН ниво 2-3. 6. Бебетата имат с около 64 кости повече в тялото си, отколкото възрастните. Новородените бебета имат около 270 кости в тялото си, което прави скелета по-гъвкав. С възрастта много от тези кости се сливат, оставяйки 206 кости, които съставляват скелета на възрастен. ...


Знаете ли, че нямаме абсолютно никаква представа каква е по-голямата

Знаете ли, че нямаме абсолютно никаква представа каква е по-голямата ...

......... благодарение на силно корозионна киселина с ниско рН ниво 2-3. 6. Бебетата имат с около 64 кости повече в тялото си, отколкото възрастните. Новородените бебета имат около 270 кости в тялото си, което прави скелета по-гъвкав. С възрастта много от тези кости се сливат, оставяйки 206 кости, които съставляват скелета на възрастен. ...


Здравни инспектори установиха завишени нива на радиация в залива Вромос

Здравни инспектори установиха завишени нива на радиация в залива Вромос ...

......... радионуклеиди в пясъка и в почвата край пясъчната ивица по отношение на този терен спрямо останалите терени, които изследваме по цялото Черноморие тук е между 5 и 50 пъти повече. Времето за полуразпад на тези радиоизотопни елементи е значително дълго, то надхвърля 90-100 години", обясни Вергиния Цанова - зам.-директор, РЗИ-Бургас. ...


Предупреждение за повишени нива на радиация на плаж Вромос край

Предупреждение за повишени нива на радиация на плаж Вромос край ...

.........   Плажуването на Вромос крие рискове за здравето, които могат да се проявят след години. Въпреки това туристи продължават да посещават плажа.   За да бъдат информирани за ситуацията, властите са поставили информационна табела за рисковете.   Плажът Вромос е неохраняем и плажуването там е на лична отговорност на плажуващите. ...


Завишени нива на радиация в залива Вромос край Черноморец установи

Завишени нива на радиация в залива Вромос край Черноморец установи ...

......... , каза директорът на РЗИ Бургас Георги Паздеров. Въпреки че престоят на плажната ивица крие риск за здравето, и това лято туристи са разпънали палатки там. За завишените нива на радиация на залива Вромос от Регионалната здравна инспекция са уведомили областния управител Вълчо Чолаков и кмета на Созопол Панайот Рейзи. ...


Завишени нива на радиация в залива Вромос край Черноморец установи

Завишени нива на радиация в залива Вромос край Черноморец установи ...

......... , каза директорът на РЗИ Бургас Георги Паздеров. Въпреки че престоят на плажната ивица крие риск за здравето, и това лято туристи са разпънали палатки там. За завишените нива на радиация на залива Вромос от Регионалната здравна инспекция са уведомили областния управител Вълчо Чолаков и кмета на Созопол Панайот Рейзи. ...


Учени от Великобритания са разработили нова технология за откриване и

Учени от Великобритания са разработили нова технология за откриване и ...

......... радиоактивни отпадъци. Особеността на новата технология е възможността за създаване на 3D-изображения на екранизираните обекти с висока разделителна способност без отварянето им. Авторите на новата технология напомнят, че ефективността й е демонстрирана преди време при проучване на местоположението на горивната стопилка при повредените реактори на АЕЦ „Фукушима“.   по atomic-energy ...


Миграцията на вълци от района на Чернобилската авария може да

Миграцията на вълци от района на Чернобилската авария може да ...

......... Те са установили, че един от тях е преминал 300 километра отвъд забранената зона. Изследователите уточниха, че не се знае дали животните са заразени с радиация. Според тях обаче този случай на миграция "повдига въпроса за потенциалното разпространение на мутирали вследствие на радиацията гени сред животинските популации в незамърсените райони". ...


Миграцията на вълци от района на Чернобилската авария може да

Миграцията на вълци от района на Чернобилската авария може да ...

......... Изследователите уточняват, че не се знае дали животните са заразени с радиация. Според тях обаче този случай на миграция "повдига въпроса за потенциалното разпространение на мутирали вследствие на радиацията гени сред животинските популации в незамърсените райони". Учените разясниха своите констатации онлайн на 15 юни в "European Journal of Wildlife Research". ...


Миграцията на вълци от района на Чернобилската авария може да

Миграцията на вълци от района на Чернобилската авария може да ...

......... Изследователите уточняват, че не се знае дали животните са заразени с радиация. Според тях обаче този случай на миграция "повдига въпроса за потенциалното разпространение на мутирали вследствие на радиацията гени сред животинските популации в незамърсените райони". Учените разясниха своите констатации онлайн на 15 юни в "European Journal of Wildlife Research". ...


Миграцията на вълци от района на Чернобилската авария може да

Миграцията на вълци от района на Чернобилската авария може да ...

......... са установили, че един от тях е преминал 300 километра отвъд забранената зона. Изследователите уточниха, че не се знае дали животните са заразени с радиация. Според тях обаче този случай на миграция "повдига въпроса за потенциалното разпространение на мутирали вследствие на радиацията гени сред животинските популации в незамърсените райони".   ...


В Първи енергоблок на Беларуската АЕЦ с генерален проектант и

В Първи енергоблок на Беларуската АЕЦ с генерален проектант и ...

......... Олонцев, старши вицепрезидент по управление на руските проекти на АСЕ. Проектът за изграждане на Беларуската АЕЦ предвижда две защитни обвивки на сградата на реактора – вътрешна и външна. Вътрешната е елемент от пасивната система за безопасност, която предотвратява изтичането на радиоактивни вещества в околната среда в случай на хипотетични аварии. ...


В Първи енергоблок на Беларуската АЕЦ с генерален проектант и

В Първи енергоблок на Беларуската АЕЦ с генерален проектант и ...

......... и техногенни външни въздействия, включително земетресения и урагани. Беларуската АЕЦ с два реактора ВВЕР-1200 с обща мощност 2400 мегавата се изгражда по руски проект в Островец. За първата Беларуска АЕЦ е избран руският проект от поколение „3 плюс", който напълно отговаря на международните норми и препоръки за безопасност на МААЕ. ...


Тутанкамон е последеният наследник на могъща фамилия, управлявала Египет векове

Тутанкамон е последеният наследник на могъща фамилия, управлявала Египет векове ...

......... тайна: каква е връзката между маската на Тутанкамон и НефертитиУчените смятат, че причината за тази масова трагедия е черна плесен, която прониквала в белите дробове на откривателите и чрез кръвта се разпространявала и причинявала смърт.Друга теория за проклятието на Тутанкамон е, че в гробницата е имало зазидани радиоактивни материали. /dariknews.bg ...


Тутанкамон е последеният наследник на могъща фамилия, управлявала Египет векове

Тутанкамон е последеният наследник на могъща фамилия, управлявала Египет векове ...

......... причина за смъртта му е останала завинаги загадка. Учените смятат, че причината за тази масова трагедия е черна плесен, която прониквала в белите дробове на откривателите и чрез кръвта се разпространявала и причинявала смърт. Друга теория за проклятието на Тутанкамон е, че в гробницата е имало зазидани радиоактивни материали.И още: ...


Кюстендил е създаден преди 2 и половина хилядолетия, както немалко

Кюстендил е създаден преди 2 и половина хилядолетия, както немалко ...

......... заболявания, както и на мъжките полови органи, а също помагат при грижи с опорно-двигателния апарат, ортопедични, неврологични, кожни проблеми, професионални и други травми. Вътрешно се използват за справяне с отравяния с тежки метали и радиоактивни вещества. С тях се правят инхалации за проблеми с горните дихателни пътища и белодробни заболявания. ...


България е установила безопасно управление на радиоактивните отпадъци и на

България е установила безопасно управление на радиоактивните отпадъци и на ...

......... експертни съвети от международно признати специалисти под егидата на МААЕ. Дейността им е базирана на стандартите за безопасност и техническите ръководства на МААЕ и на добрите международни практики. Европейската комисия задължава държавите-членки да подлагат на независима оценка своите национални програми за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво.   ...


Колко хора са нужни, за да се направи атомна бомба?

Колко хора са нужни, за да се направи атомна бомба? ...

......... брой смъртни случаи, дължащи се на бомбардировките, заради продължителния ефект от радиационното заразяване, но Стратегическото проучване на бомбардировките от САЩ разкрива в доклад, че 100 000 души са загинали веднага от двете атомни бомби, докато 185 000 души са загинали на 9 март 1945-а при конвенционалните бомбардировки на Токио. Източник: webcafe.bg ...


© Красимир Юскеселиев Технологията на реакторите за АЕЦ

© Красимир Юскеселиев Технологията на реакторите за АЕЦ "Белене" е парен ...

......... зъболекари, физиотерапевти, таксиметрови шофьори, екскурзоводи, брокери, спедитори и оценители. Либерализацията има траен положителен ефект върху заетостта, цените на услугите са намалели, а качеството се е повишило заради конкурентния натиск.В България, изглежда, все още интересите на гилдиите и установените играчи са по-силни от интересите на потенциалната конкуренция, клиентите и всички граждани. ...


Празникът на енергетика отбелязаха с празнична програма в атомната столица

Празникът на енергетика отбелязаха с празнична програма в атомната столица ...

......... към защита и популяризирането на мирното използване на ядрената енергетика“ получи Антон Антов, ръководител сектор „Реакторно физични разчети“. Наградата „Заслужил ветеран“ на Съюза на ветераните в ядрената индустрия получи Митко Янков. Празничната програма продължи с концертна програма на Руслан Мъйнов, група "Сигнал" и "Бага-Тур", които представиха възстановка на прабългарски ритуали. ...


Антарктическият договор и свързаните с него споразумения, наречени Антарктическа договорна

Антарктическият договор и свързаните с него споразумения, наречени Антарктическа договорна ...

......... когато са в Антарктида, и служат за постигането на консенсус при консултациите: относно дейностите, които могат да се приемат, кои зони изискват разрешително за пребиваване, какви процеси на влияние на околната среда трябва да се регулират и др.Договорът често бива смятан за принцип на общото наследство на човечеството. Източник: Уикипедия ...


Да станем по-добри ли? Нима това е възможно? Заради забързаното

Да станем по-добри ли? Нима това е възможно? Заради забързаното ...

......... можем да помогнем например като изхвърляме отпадъците си разделно или рециклираме. Всичко е в нашите ръце и всички знаем, че с малко желание може да се постигне много. Опитайте, едва ли ще загубите нещо ценно в старанието си да подобрите собствения си живот или дори света. Автор: Гергана Николова pxhere.com ...


Днес сайтът на НИМХ към БАН се отваряше със следния

Днес сайтът на НИМХ към БАН се отваряше със следния ...

......... от Министерството на отбраната, което прави тридневни метеорологични прогнози (могат да бъдат видяни тук). Според ведомството то може да запълни изцяло капацитета на НИМХ и да изпраща точни метеорологични данни.Което повдига въпроса - защо няма някакво обединение между две системи с еднакви функции, което би облекчило бюджета и на двете. ...


Солта е важна и ценна съставка от здравословното ни меню. Оказва

Солта е важна и ценна съставка от здравословното ни меню. Оказва ...

......... количествата на сол до допустимите обаче, си гарантираме едновременно да минимализираме рисковете за здравето ни, но и да се чувстваме много по-тонизирани и пълни с енергия. А как се отразява една такава промяна в хранителните навици, научаваме в новото видео от поредицата „Влез във форма” с Наталия Такова от Natali’s Beauty. ...


Солта е важна и ценна съставка от здравословното ни меню.

Солта е важна и ценна съставка от здравословното ни меню. ...

......... на сол до допустимите обаче, си гарантираме едновременно да минимализираме рисковете за здравето ни, но и да се чувстваме много по-тонизирани и пълни с енергия. А как се отразява една такава промяна в хранителните навици, научаваме в новото видео от поредицата „Влез във форма” с Наталия Такова от .И още: ...


Солта е важна и ценна съставка от здравословното ни меню.

Солта е важна и ценна съставка от здравословното ни меню. ...

......... токсини. А как се отразява една такава промяна в хранителните навици, научаваме в новото видео от поредицата "Влез във форма" с Наталия от Natali’s Beauty. Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore. За още любопитно съдържание последвайте страницата ни в Instagram. ...


Брюксел и Лондон успяха да постигнат напредък по основни технически

Брюксел и Лондон успяха да постигнат напредък по основни технически ...

......... по които преговарящите екипи са постигнали съгласие, засягат статута на стоките, пуснати на европейския пазар преди Брекзит, ДДС, интелектуалната собственост и собствеността върху радиоактивни материали на британска територия. Остават отворени теми като географските названия, съвместна съдебна и полицейска дейност, финализирането на процедурата на ниво ЕС в момента на Брекзит. /АФП ...


Уран в питейната вода на София не се наблюдава. Това

Уран в питейната вода на София не се наблюдава. Това ...

......... водата е бяла, не означава, че е хлорирана, а че има мехурчета, които след секунди излитат. Питейната вода в София има ниско солево съдържание“, каза още Весела Стефанова и добави, че в рамките на 15 дни могат да отговорят на клиент дали вода на определено място е годна за пиене. ...


© Надежда Чипева Темата накратко- Дюните в частните имоти зад плажа

© Надежда Чипева Темата накратко- Дюните в частните имоти зад плажа ...

......... ядрен инцидент в АЕЦ "Козлодуй". Компанията в годините има и проект за вятърен парк, който е трябвало да се изгради. Той не се осъществява, тъй като капацитетът на държавата за присъединяване на ВЕИ се изчерпва и следват дела за това, че Енергийният системен оператор е национализирал гаранциите, дадени от инвеститори. ...


През един студен и ветровит февруарски ден на 2018 г.

През един студен и ветровит февруарски ден на 2018 г. ...

......... загуби. Повечето компании преминаха към режим на спиране само на най-опасните процеси и регистриране за мониторинг.Няма да е лесно и на някои руснаци, които биха искали да се махнат от градовете си за седмиците на шампионата. В Екатеринбург, например, чартърните полети с апрехвърлени към летището в Челябинск на 200 км. ...


Европейската комисия предложи днес бюджетът на ЕС да продължи да

Европейската комисия предложи днес бюджетът на ЕС да продължи да ...

......... на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци", което извършва демонтажа на мощностите, недостигът е 90 млн. евро, за които намеренията бяха да се искат от Еврокомисията. Д момента за демонтажа на малките реактори да изхарчени 592 млн. евро, от които 226 млн. евро българско финансиране, а останалите – от Международния фонд "Козлодуй". ...


Безспорно е, че АЕЦ „Белене“ трябва да се строи, ядрената

Безспорно е, че АЕЦ „Белене“ трябва да се строи, ядрената ...

......... два сценария – икономически целесъобразният „Искаш да печелиш повече – ще вдигаш цената“ и обратният, социалният „Ако държавата е във възможността си да регулира, тогава ще може да задържаш ръста на цената“. Той уточни, че ниската цена ни прави не особено пестеливи и че това е лош сигнал за инвеститорите.  ...


Възобновяването на проекта АЕЦ

Възобновяването на проекта АЕЦ "Белене" ще гарантира енергийната сигурност на ...

......... перспективите, които се откриват пред тях за професионална реализация в областта на ядрената индустрия и свързаните с нея научни и приложни изследвания", заяви още тя. Обновена Колко милиарда още за 30-годишен руски ядрен самовар, питат протестиращи срещу АЕЦ "Белене" "АЕЦ Белене - made in China - реактор сделан в СССР" ...


Горският пожар, който избухна в Чернобилската забранена зона вчера, е

Горският пожар, който избухна в Чернобилската забранена зона вчера, е ...

......... изпуснати от реактора заразиха, по някои изчисления, близо три четвърти от територията на Европа и най-вече Украйна, Русия и Беларус. Зоната около централата в радиус от 30 километра е необитаема и до днес. Другите три реактора в Чернобил продължиха да произвеждат електричество до окончателното им затваряне през декември 2000 г. ...


Горският пожар, който избухна в Чернобилската забранена зона вчера, е

Горският пожар, който избухна в Чернобилската забранена зона вчера, е ...

......... някои изчисления, близо три четвърти от територията на Европа и най-вече Украйна, Русия и Беларус. Зоната около централата в радиус от 30 километра е необитаема и до днес. Другите три реактора в Чернобил продължиха да произвеждат електричество до окончателното им затваряне през декември 2000 г. Използвани са материали на БТА ...


Илияна Йотова участва в откриването на ежегодната международна конференция “Българската

Илияна Йотова участва в откриването на ежегодната международна конференция “Българската ...

......... за развитието на ядрената енергетика и енергийната сигурност на България. Конференцията, която се провежда във в.к. „Ривиера“ край Варна, продължава до 8 юни. В нея участват народни представители, посланици, български и международни енергийни експерти, млади хора, които се обучават в областта на ядрената енергетика. Повече от 300 са тазгодишните участници. ...


Убедена съм, че възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“ е едно

Убедена съм, че възобновяването на проекта АЕЦ „Белене“ е едно ...

......... развитието на ядрената енергетика и енергийната сигурност на България. Конференцията, която се провежда във в.к. „Ривиера“ край Варна, продължава до 8 юни. В нея участват народни представители, посланици, български и международни енергийни експерти, млади хора, които се обучават в областта на ядрената енергетика. Повече от 300 са тазгодишните участници. /БГНЕС ...


Около 50 души се събраха пред парламента, за да изразят

Около 50 души се събраха пред парламента, за да изразят ...

......... насмешка коментират заявения днес китайски интерес към изграждането на втората ядрена централа у нас. За целта недоволстващите са сложили плакат с надпис:"АЕЦ Беленеmade in China реактор сделан в СССР".Протестът на "Демократична България" се охранява от полиция, като към момента противниците на втората централа не затрудняват движението по цар освободител. /news.bg ...


Около 50 души се събраха пред парламента, за да изразят

Около 50 души се събраха пред парламента, за да изразят ...

......... е измама спрямо дясно-центристките избиратели и са в готовност за протестни действия Протестът на "Демократична България" се охранява от полиция, като към момента противниците на втората централа не затрудняват движението по цар освободител. Протест "за" и "срещу" АЕЦ "Белене" в столицата Руска рулетка или икономически изгоден проект за страната ни ...


Украинските власти съобщиха за пламнал горски пожар в района на

Украинските власти съобщиха за пламнал горски пожар в района на ...

......... изпуснати от реактора заразиха, по някои изчисления, близо три четвърти от територията на Европа и най-вече Украйна, Русия и Беларус. Зоната около централата в радиус от 30 километра е необитаема и до днес. Другите три реактора в Чернобил продължиха да произвеждат електричество до окончателното им затваряне през декември 2000 г. ...


Украинските власти обявиха, че днес е пламнал горски пожар в

Украинските власти обявиха, че днес е пламнал горски пожар в ...

......... Радиоактивни елементи, изпуснати от реактора заразиха, по някои изчисления, близо три четвърти от територията на Европа и най-вече Украйна, Русия и Беларус.Зоната около централата в радиус от 30 километра е необитаема и до днес.Другите три реактора в Чернобил продължиха да произвеждат електричество до окончателното им затваряне през декември 2000 г. ...


Украинските власти обявиха, че днес е пламнал горски пожар в

Украинските власти обявиха, че днес е пламнал горски пожар в ...

......... реактора заразиха, по някои изчисления, близо три четвърти от територията на Европа и най-вече Украйна, Русия и Беларус.   Зоната около централата в радиус от 30 километра е необитаема и до днес.   Другите три реактора в Чернобил продължиха да произвеждат електричество до окончателното им затваряне през декември 2000 г.  ...


Украинските власти обявиха, че днес е пламнал горски пожар в

Украинските власти обявиха, че днес е пламнал горски пожар в ...

......... елементи, изпуснати от реактора заразиха, по някои изчисления, близо три четвърти от територията на Европа и най-вече Украйна, Русия и Беларус.Зоната около централата в радиус от 30 километра е необитаема и до днес. Другите три реактора в Чернобил продължиха да произвеждат електричество до окончателното им затваряне през декември 2000 г. ...


Украинските власти обявиха, че днес е пламнал горски пожар в

Украинските власти обявиха, че днес е пламнал горски пожар в ...

......... някои изчисления, близо три четвърти от територията на Европа и най-вече Украйна, Русия и Беларус. Зоната около централата в радиус от 30 километра е необитаема и до днес. Другите три реактора в Чернобил продължиха да произвеждат електричество до окончателното им затваряне през декември 2000 г.  По публикацията работи: Камелия Цветанова ...


Езерото Карачай се намира в югозападния район на Русия, Челябинск,

Езерото Карачай се намира в югозападния район на Русия, Челябинск, ...

......... системата за съхранение на отпадъците, властите решили да насочат радиоактивните отпадъци към езерото Карачай. Поради това, че не е имало реки, които да изтичат от него, то трябвало завинаги да остане скрито от обществеността. Тайната била запазена цели десет години, докато целият регион не е бил поразен от страшна суша.  ...


Ако сте свикнали в социалните мрежи да ви заливат снимки

Ако сте свикнали в социалните мрежи да ви заливат снимки ...

......... да изтичат от него, то трябвало завинаги да остане скрито от обществеността. Тайната била запазена цели десет години, докато целият регион не е бил поразен от страшна суша.Повърхността на езерото Карачай сега се състои повече от бетон, отколкото от вода, но замърсяването все още не е намаляло до безопасно ниво. ...


Нека помислим за енергийното бъдеще на човечеството. Изкопаемите горива, които

Нека помислим за енергийното бъдеще на човечеството. Изкопаемите горива, които ...

......... на човечеството само с един удар.Ако смятате, че правителството трябва да инвестира в науката с национални и глобални средства, не можете да постигнете по-добра възвращаемост от тази, идваща от от успешното изследване на термоядрения синтез. Физиката работи прекрасно, сега се нуждаем само от инвестициите и от инженерните научни пробиви. /money.bg ...


Нека помислим за енергийното бъдеще на човечеството. Изкопаемите горива, които

Нека помислим за енергийното бъдеще на човечеството. Изкопаемите горива, които ...

......... на човечеството само с един удар. Ако смятате, че правителството трябва да инвестира в науката с национални и глобални средства, не можете да постигнете по-добра възвращаемост от тази, идваща от от успешното изследване на термоядрения синтез. Физиката работи прекрасно, сега се нуждаем само от инвестициите и от инженерните научни пробиви. ...


Годподин Манчев, какъв ще бъде акцентът на организирания от „Булатом“

Годподин Манчев, какъв ще бъде акцентът на организирания от „Булатом“ ...

......... в големите градове е много малка щезапочне корозия на металните конструкции. Те не са направени за такава среда. Но комбинацията от водород и електромобили ще доведе до много рязък спад на излъчването на въглеродни емисии , защото 40 % от емисиите се излъчват от енергетика и 40 % от транспорта. ...


Днес отбелязваме Световния ден против тютюнопушенето.Той се създава през 1987

Днес отбелязваме Световния ден против тютюнопушенето.Той се създава през 1987 ...

......... за това е високата температура, до 900C, която се развива в димящият край на цигарата при вдишване. Около 85% от тютюневият дим в затворено помещение се дължи на страничен димен поток. В него се съдържа 2 пъти повече никотин, 5 пъти повече въглероден оксид, 3 пъти повече канцерогена безпирен./ Obekti.bg ...


НАСА представи нов сайт, насочен към хората с интерес към

НАСА представи нов сайт, насочен към хората с интерес към ...

......... 8600 км/ч, издухвайки встрани остри стъклени късове. Не по-малко "забавна" е Вселената на чудовищата (Universe of Monsters), в която пък екипи на НАСА са идентифицирали 6 планети. Те биха били чудесни домове за съществата от кошмарите ни - например TRAPPIST 1b, която е перфектната планета за върколаци - има 6 пълни Луни.  ...


САЩ се обединяват с Канада и Япония, за да популяризират

САЩ се обединяват с Канада и Япония, за да популяризират ...

......... момента по света има 449 работещи търговски реактора, разположени в 30 държави, които осигуряват близо 11% от световното електричество. В САЩ 99 реактора произвеждат 20% от електроенергията на страната и 56% от общата чиста енергия, посочва зам.-министърът. В процес на изграждане са още 50 ядрени реактора по цял свят. /money.bg ...


САЩ се обединяват с Канада и Япония, за да популяризират

САЩ се обединяват с Канада и Япония, за да популяризират ...

......... В момента по света има 449 работещи търговски реактора, разположени в 30 държави, които осигуряват близо 11% от световното електричество. В САЩ 99 реактора произвеждат 20% от електроенергията на страната и 56% от общата чиста енергия, посочва зам.-министърът. В процес на изграждане са още 50 ядрени реактора по цял свят. ...


Американски и британски учени създадоха компютърен модел, за да разберат

Американски и британски учени създадоха компютърен модел, за да разберат ...

......... внимание влиянието на размерите на планета върху съдържанието на въглеродния диоксид в атмосферата й. В резултат за пръв път бе констатирано, че средните температури на редица екзопланети, за които се смяташе, че са непригодни за живот, всъщност може да са близки до земните. Резултатите от изследването са публикувани в Astrobiology. ...