Започна разчистването на щетите, нанесени вследствие на обилните валежи в

Започна разчистването на щетите, нанесени вследствие на обилните валежи в ...

Асеновград е в частично бедствено положение, започва разчистване след пороя.

Започна разчистването на щетите, нанесени вследствие на обилните валежи в община Асеновград на 03.06.19 г. Частично бедствено положение е обявено заради създалата се след поройните дъждове обстановка и последиците върху инфраструктурата. В части от града има оголени подземни комуникации, наличие на големи дупки на пътните и тротоарните пространства, натрупване на чакъл, каменни отломки и дървесина, наводнени къщи, активизирали се свлачища и рушащи се подпорни стени на коритото на река „Тополовска”.
Планът за действие при тежки ситуации е въведен още на 04.06.19 г., но от градската управа съобщиха едва вчера следобед. Бедственото положение се отнася за 10 улици в Асеновград и двата квартала - "Горни Воден" и "Долни Воден". Обхванато е и село Тополово, в което са нанесени сериозни материални щети. Наблюдава се постоянно и активността на свлачището под НПК Асенова крепост, като зоната също е включена в заповедта за извънредната ситуация. След извършените огледи е установено, че в квартал "Долни Воден" пет от улиците са трудно проходими. Две от тях са почти напълно разрушени. Отнесена е пътната настилка и са натрупани наноси. Едното от платната на улица "Свети Кирик" в квартал "Горни Воден" пък е пропаднало, а обръщалото към манастирския комплекс, разположен във високата част на района, е затрупано от наноси и коренища.
В Асеновград за цялостен ремонт ще чакат улиците "Рожен" и "Конушка", като последната трябва да бъде изградена на ново. Сумата, необходима за ремонта, ще е в размер на около 100 000 лева. Временните мерки за овладяване на бедствието са свързани с разчистване на улиците от наноси и инертни материали, поставяне на обозначителни табели и знаци, забраняващи движението на тежкотоварни автомобили и автобуси по засегнатите улици, сред които е пътят Асеновград – село Лясково - село Яврово - село Добралък. Бедственото положение е въведено от 17:00 часа на 04.06.19 г. и срокът на неговото действие е седем дни.

Източник: actualno.com