Започна изграждането на 150 километра вътрешен електропровод 400 киловолта между

Започна изграждането на 150 километра вътрешен електропровод 400 киловолта между ...

​Започва строителството на електропровод между Марица Изток и Бургас.


Започна изграждането на 150 километра вътрешен електропровод 400 киловолта между подстанциите Марица Изток и Бургас. Инвестицията е за 60 милиона лева, а срокът на изпълнение - една година.


Целта е да се повиши сигурността на работа на преносната система в страната. Електропроводът е част от група проекти на стойност 500 милиона лева, съфинансирани от Агенция „Иновациии и мрежи" към Европейската комисия.

Строителството електропровода има ключово значение за реализацията на електроенергийния коридор „Север - Юг" и изграждането на трансевропейска инфраструктура.
Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО): С тях ще се повиши капацитетната възможност за износ и търговия на електроенергия от Република България към Република Гърция и към Република Турция. Такъв мащабен електропровод не е строен в България от 80-те години на миналия век.
Изграждането на електропровода между "Марица Изток" и Бургас ще гарантира и пренос на по-големи мощности на Юг от вятърните електроцентрали, разположени в Североизточна България, както и от фотоволтаичните централи от Южната част на страната.
Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО): Чрез изграждането на тези електропроводи ще се ускори интеграцията на пазарите и възможността за всички потребители да разполагат с по-сигурно и по-евтино електрозахранване, не само в страната, а и в целия регион.
До месеци стартира работата и по останалите четири проекта за изграждане на електропроводи, а до 2023 година те трябва да бъдат изцяло завършени.

Източник: bnt.bg