Заплатите на работниците да може да бъдат намалени за времето

Заплатите на работниците да може да бъдат намалени за времето ...

Работодатели искат да намаляват заплати в кризата.


Заплатите на работниците да може да бъдат намалени за времето на кризата, причинена от епидемията от коронавируса в страната. Редуцирането на заплащането да е възможно при съгласие на синдикатите и да е мярка за запазване на работните места, предлагат от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Според организацията тази възможност трябва да бъде записана в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Извънредният закон беше приет спешно миналата седмица, но почти веднага след това започнаха искания за изменения на текстове в него.

Според КРИБ вписването в закона на възможност за намаляване на заплатите на работниците ще доведе до намаляване на разполагаемите доходи на работниците и служителите, но в голяма степен ще гарантира работните им места и тежестта ще се разпредели солидарно между тях и работодателите.

От организацията официално искат и промяна на вече одобрената и реално пусната в действие мярка за плащане от страна на държавата на част от заплатата на служители във фирми, засегнати от кризата. В момента от бюджета могат да се покриват 60% от разходите за възнаграждения във фирми, които са запазили работните места, но е трябвало да затворят заради противоепидимичните мерки или приходите им са намалели с повече от 20%.

Още при обявяването на мярката работодателите са на мнение, че държавната подкрепа реално е по-малка от обявените 60 на сто, тъй като работодателят трябва да поеме пълните осигуровки на служителите. За това от организацията искат държавата да плаща и 60% от разходите за осигурителните вноски на служителите. Другият вариант е процентът на подпомагане да бъде завишен на 80.

Източник: mediapool.bg