Заплатата може да се разгледа от много гледни точки защото

Заплатата може да се разгледа от много гледни точки защото ...

Как да увеличим трудовото си възнаграждение.


Заплатата може да се разгледа от много гледни точки защото се влияе от множество различни фактори, но от особено значение е специфичната работа, която изпълняваме. Международната платформа Paylab.com, която оперира в България чрез общия си с JobTiger уебсайт - Zaplatomer.bg, събира информация за заплатите повече от 10 години. Компанията е създала локални платформи за сравняване на заплати в повече от 20 държави. Paylab направи списък с девет ключови фактора, които могат да обяснят защо получавате повече или по-малко от пазарните нива. Заслужава си да ги имате предвид следващия път когато анализирате заплатата си или обмисляте да смените работата си.

1. Работа в икономически силни сектори

Компаниите, които работят в икономически силни сектори предлагат по-високи заплати на всички нива, защото имат по-добри системи за възнаграждения, включващи финансови бонуси. Секторите, които в дългосрочен план са се доказали като икономически силни включват информационни технологии, енергетика, телекомуникации, банки и други, вкл. електроника и автомобилна индустрия. Не е необичайно офис мениджър в енергийна компания да печели с до 30% повече от офис мениджър в компания, която се занимава с туризъм.

2. Работа в големи корпорации

Сумата, която получаваме зависи и от размера на компанията, за която работим. Повечето големи корпорации предлагат на служителите си по-щедри финансови условия и придобивки в сравнение с малките работодатели. Според анализ на Paylab средните заплати в компании с повече от 250 служители са с до 14 % по-високи от заплатите в малки компании с до 50 служители.

Работата в големите корпорации е по-структурирана, позволявайки на служителите да се профилират и специализират в по-голяма степен. Вземането на решения е ограничено от множество нива на управление. Начина на работа в по-малките компании е по-слабо формализиран. Обичайна практика е служителите да заемат позиции с повече натрупани отговорности и да бъдат по-гъвкави. Това означава, че задачи, присъщи на множество работни активности могат да бъдат обединени в една позиция.

3. Заплащането в чуждестранни дружества от частния сектор е по-добро

Средните заплати в частния сектор обикновено са по-високи в сравнение с публичния сектор. Докато публичният сектор е в състояние да се конкурира с местни частни компании в някои страни, като цяло не може да се конкурира с частни компании, които са чуждестранна собственост.

Анализът на Paylab показва, че средните заплати в чуждестранните компании са с от 12 до 50 % по-високи от средните заплати в частния сектор в отделните държави. На първо място чуждестранните компании имат повече капитал, атрактивна корпоративна култура и различни стандарти по отношение на грижите за служителите в развиващите се пазари. Заплащането на служителите в публичния сектор подлежи на законови ограничения. 

4. Опитът увеличава доходите

Като цяло заплатите се увеличават с годините опит. Според данните на Paylab хората с дългогодишен опит, т.е. хора с повече от 6 години опит на дадена позиция, получават с до една пета повече от новите служители. Ако работодателят търси кандидат с опит, той трябва да има предвид, че този служител ще бъде по-скъп от неопитен нов служител.

Опитът не е безплатен. Всеки служител е инвестирал много енергия, обучение и време, за да придобие своите знания и умения до настоящото им ниво. Парадоксално е, че често следващият работодател възнаграждава служителите за предишния им опит. Заплатите често се променят по-динамично за хората, които сменят работата си по-често.

Опитът е ключов аргумент в интервюто при договаряне на окончателната заплата. Опитът в чужбина, интересните проекти или работата с различни онлайн инструменти, хора, управление на екипи и други подобни са от особено значение. HR специалистите и бъдещите ви ръководители с удоволствие слушат за предишния ви опит, тъй като го възприемат като добавена стойност за компанията си.

5. Хората с по-високо образование са по-успешни

Източник: econ.bg