Заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов откри на 13 юни

Заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов откри на 13 юни ...

Емил Ефтимов представи постиженията в Общата политика за сигурност и отбрана по време на българското председателство на ЕС.


Заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов откри на 13 юни в Брюксел, Белгия, официалното събитие на Военния комитет на ЕС за закриването на първото председателство на България на Съвета на Европейския съюз. В него участваха представителите на държавите-членки и на институциите във Военния комитет на Европейския съюз.

Събитието се проведе в Постоянното представителство на Република България към ЕС. В рамките на изнесения кратък брифинг заместник-началникът на отбраната представи постиженията в Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

„От национална перспектива бих искал да отбележа, че българското правителство одобри Национален план за увеличаване на разходите за отбрана и достигане на 2% от БВП до 2024 г.“, акцентира в изказването си вицеадмирал Емил Ефтимов. Той разясни, че целта на този план е да консолидира националните усилия за придобиване на съвременни отбранителни способности, адекватни на нарастващите предизвикателства в областта на сигурността.

„Българското председателство отдаде голямо значение на развитието на Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС в областта на отбраната и на стартирането на конкретни проекти, които ще усилят способностите на Съюза. По отношение на дейностите от пробния цикъл на Координирания годишен преглед на отбраната (CARD), усилията бяха съсредоточени върху постигане нa изчерпателно идентифициране на наличните способности и повишаване на осведомеността за недостига им на ниво ЕС и държави-членки в подкрепа на съвместното развитие на способностите и синхронизирането на процеса CARD с Процеса на отбранително планиране на НАТО“, подчерта заместник-началникът на отбраната.

Той припомни, че е отделено специално внимание на приемането на нов регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за създаване на Европейска програма за индустриално развитие в областта на отбраната, който ще подготви пътя за финансиране на конкретни проекти в областта на отбраната въз основа на идентифицираните нужди и приоритети за развитие на способностите.

Вицеадмирал Ефтимов се спря и на друг ключов приоритет на българското председателство на Съвета на ЕС – повишаване нивото на сигурност и стабилност в Западните Балкани. „Няма да бъде преувеличено да се каже, че едно от най-значимите постижения на българското председателство е поставянето на Западните Балкани в центъра на вниманието на международната общност“, категоричен беше заместник-началникът на отбраната.

От своя страна, председателят на Военния комитет на ЕС генерал Михаил Костаракос изказа благодарност за постигнатите в този период резултати по прилагането на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Ръководителят на най-висшия европейски военен орган акцентира на успешно изпълнения, богат със събития календар на българското председателство на Съвета на ЕС и отличи положените усилия именно по темите за Западните Балкани и военната мобилност.

Източник: cross.bg