Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще открие

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще открие ...

МОСВ ще отбележи деня на Черно море виртуално.

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще открие събитие по повод Международния ден на Черно море. Тази година то ще премине под наслова: „Заедно за по-синьо Черно море” и ще се проведе в хибриден формат.
Във виртуалната среща на 30 октомври ще вземат участие представители на Черноморската комисия, офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ОЧИС, Световната банка, парламентаристи, представители на местната власт, академични среди и други.

Организации искат от МОСВ спешни мерки срещу пластмасовото замърсяване Организации искат от МОСВ спешни мерки срещу пластмасовото замърсяване
Днес, 28 април, в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) ще бъде внесена петиция, подкрепена с над 19 000 подписа. С нея хората...
В рамките на събитието ще бъдат отбелязани дългогодишните за опазването на Черно море и постигнатите резултати. Ще се обсъдят и перспективите за подобряване състоянието на морската среда в дългосрочен аспект и бъдещи инициативи за сътрудничество.
По време на събитието ще бъдат обявени и резултатите от класирането на проектни предложения по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП.
На 31-ви октомври 1996 г., на международно ниво е подписан Стратегическият план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът е във връзка с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (т. нар. Букурещка Конвенция) подписана през 1992 г. от шестте черноморски държави - България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна. Отбелязването му целии начините за неговото опазване. Поради своята специфика Черно море е една от най-уязвимите морски екосистеми в света. За да бъдат запазени неговата жизненост и ресурси все по-неотложна става нуждата интензивните човешки дейности в морето да бъдат много внимателно преценени и по-щадящо прилагани.

Източник: actualno.com