Законодателни промени в модела на здравноосигурителната система в България и

Законодателни промени в модела на здравноосигурителната система в България и ...

Повече инвестиции в здравна превенция поискаха експерти по трудова медицина.


Законодателни промени в модела на здравноосигурителната система в България и повече инвестиции за здравна превенция и безопасност при работа. Около това се обединиха участниците в конференция на тема „Превенция на здравето - Европейски политики и практики". Събитието, което се провежда под патронажа и с участието на вицепремиера Марияна Николова, е организирано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „Център за превенция на здравето".

Участие в международния форум взеха председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика д-р Хасан Адемов, изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда" инж. Румяна Михайлова, заместник областният управител на Пловдив Евелина Апостолова, представителите на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз и над 100 международни и български експерти по здравна превенция.

„Българските предприятия са изправени пред редица проблеми и предизвикателства като увеличаващ се дефицит и нарастваща средна възраст на работната сила. На фона на това се наблюдава увеличение на дела на работещите с трайно намалена работоспособност и повишаване на общата заболеваемост, като средно един работник отсъства 8 дни годишно. Днешният работодател съзнава, че здравната превенция и профилактика е и негова отговорност. За да има обаче повече превенция трябва да има законодателни промени и повече средства да бъдат насочени към профилактика, за да не се стига до скъпоструваща и често неуспешна лечебна дейност, както е в момента", заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Утре на специален семинар българските специалисти ще имат възможност да се запознаят в детайли с немския опит по здравна превенция, както и с инструментариума, който използват за подобряване на здравословното състояние на служителите и работниците.

Източник: cross.bg