Законите ни гарантират условия за бърз и ефективен процес, според

Законите ни гарантират условия за бърз и ефективен процес, според ...

Министерството на правосъдието доволно от НПК, ГПК и АПК.

Законите ни гарантират условия за бърз и ефективен процес, според анализ на Министерството на правосъдието, изготвен в изпълнение на проект "Ефективен достъп до правосъдие", финансиран по Оперативна програма "Добро управление".

Условията за подобно правосъдие са създадени с разпоредбите на Гражданскопроцесуалния кодекс, Наказателно процесуалния кодекс и Административно наказателния кодекс, информират от МП.

Резултатите от изследването ще бъдат внесени за разглеждане от Съвета по прилагане на съдебната реформа. Методологията ще бъде въведена със заповед на министъра на правосъдието като постоянен механизъм за оценка на ефекта от прилагането на процесуалните кодекси.

Според зам.-министъра на правосъдието Евгени Стоянов с този пилотен анализ и разработената методология може да се оцени дали е нужна промяна в процесуалните закони. Първо да се оцени тяхното прилагане, призова Стоянов. Той подчерта, че една от целите на проекта е създаване на постоянен механизъм за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК, включително чрез проучване на общественото мнение.

По време на представянето на изводите от доклада бяха отправени препоръки за подобряване на равния достъп до съда и гаранцията за справедлив и ефективен процес в разумни срокове.

Резултатите и изводите от анализа бяха представени в сряда, 15 май, по време на обществено обсъждане пред юристи. На събитието присъстваха магистрати, представители на Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, адвокатурата, МВР и членове на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. /news.bg

Източник: dnesplus.bg