Задължението да се носят маски на открито трябва да бъде

Задължението да се носят маски на открито трябва да бъде ...

Ето защо не сме длъжни да носим маски на открито.


Задължението да се носят маски на открито трябва да бъде обнародвано в Държавен вестник, за да има силата на задължителен акт, стана ясно от интервю за БНР на Мария Петрова, адвокат по медицинско право. коментарът й е във връзка с предложение на експертните съвети към Министерство на здравеопазването да се носят и маски на открито.

„Едно е да се каже нещо в медийното пространство, да се напише на сайта на здравното министерство или да се прочете в интернет. На сайта на Министерство на здравеопазването все още няма качена заповед в тази посока, но дори да има заповед в конкретика, трябва да обърна внимание, че с подобна заповед няма как да се наложи такава мярка - цялото общество да носи маски на открито -  това не може да стане с едностранна заповед от страна на министъра на здравеопазването“, категорична е адвокатката.

Според нея задължителното носене на маски трябва да се опише в друг административен акт, който ако съобразим закона за административните актове , не може просто с подписа на министъра на здравеопазването да бъде наложено.

„Общите административни актове, които целят да наложат мерки в обществото , подлежат на обнародване в Държавен вестник и това е начинът и механизмът по който държавата е сметнала, че всеки един от нас е достатъчно добре информиран, за която и да е промяна в обществено правната сфера, която засяга нашите права.“

Гражданите се считат за уведомени по подобни мерки, ако те са обнародвани в Държавен вестник, уточни адвокат Петрова.

„Освен това трябва да се има предвид, че сега не сме в ситуацията на извънредно положение, а сме в извънредна епидемиологична обстановка, която по силата на Закона за здравето не дава възможност едностранно на министъра на здравеопазването да прави мерки от такъм мащаб.“

Петрова посочи и, че никъде не е разписано как ще се процедира с хората, които по медицински и здравословни причини не могат да носят маски. Както и не е разписано пък за кои хора е задължително да носят маски.

„С оглед интереса и здравето на децата не е най-добре те да носят маски, това се коментира и от Педиатричната асоциация. Разчитам, че в тази тежка ситуация здравните власти ще излязат със становище относно децата , защото според мен тази уязвима група и защитена по смисъла на Конституцията, към тях трябва да се подхожда с по-висока доза внимание.“

По думите на Петрова властите не успяват да убедят хората да носят маски, защото е разрушено доверието и защото поведението на властта не кореспондира с мерките, които налага.

„Очаквам с нетърпение да видя как МЗ ще опази общественото здраве с маските на открито, в какъв акт ще го обективира и как ще гарантира правата на нас пълнолетните така и на всички деца“, заяви пред БНР Мария Петрова.

Източник: standartnews.com