Заблужденията, включващи известна истина, са най-опасните.Адам Смит

Заблужденията, включващи известна истина, са най-опасните.Адам Смит ...

Цитат на деня.


"Заблужденията, включващи известна истина, са най-опасните."

Адам Смит

Източник: manager.bg