За първи път Факултетът по математика и информатика на ПУ

За първи път Факултетът по математика и информатика на ПУ ...

Нови магистърски програми в ПУ.За първи път Факултетът по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” въвежда обучение по магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване”, съобщи деканът проф. д-р Антон Илиев. Програмата дава възможност за задълбочаване, профилиране и специализиране на знанията и уменията в използване и прилагане на съвременните софтуерни технологии за управление на процесите в софтуерната разработка и внедряване. В нея се набляга на съвременни разпределени софтуерни архитектури, средства за оркестрация на техните елементи и инструменти за автоматизация на проверки и повторяеми операции в рамките на процеса на софтуерната разработка.

Бъдещите специалисти могат да изберат и някоя от четирите утвърдили се вече магистърски програми по софтуерни технологии: графични среди и потребителски интерфейси, мобилни системи и приложения, софтуерни архитектури и средства и системи с изкуствен интелект.

Кандидатите, които искат по-скоро да прилагат, отколкото да разработват софтуер, могат да се насочат към „Бизнес информационни технологии с английски език”.

Специалисти, които използват математика и информационни технологии, често избират да продължат в магистратура по „Приложна математика”.

Педагогическите магистърски програми са „Обучение по математика в училище” и „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”. Начални и прогимназиални учители могат да придобият и магистърска степен, която ще им позволи да преподават информационни технологии в началното и средното учебно заведение. Допълнителните квалификации „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“ предлагат задочна форма на обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ от кандидати с висше образование.

Крайният срок за записване е 11 ноември, но кандидатстването за държавна поръчка е до 12 ч. на 9 октомври. Документи се подават в Новата сграда на вуза.

Източник: marica.bg