За осигуряване на проекта в централния бюджет за 2017 г.

За осигуряване на проекта в централния бюджет за 2017 г. ...

Одобриха втория транш за ремонта на МиГ-овете.

За осигуряване на проекта в централния бюджет за 2017 г. са заложени 30,52 млн. лева.

Това е вторият транш за тази година. Първият – в размер на 9 630 000 лв., беше отпуснат през януари.

С изпълнението на проекта ще се създадат необходимите условия ВВС да поддържат и развиват способности за контрол на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния суверенитет, за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

Източник: dir.bg