Йоханес Хилье, който през 2014 г. бе ръководител на предизборния

Йоханес Хилье, който през 2014 г. бе ръководител на предизборния ...

Общоевропейско комуникационно пространство – то ли ще спаси ЕС?.


Йоханес Хилье, който през 2014 г. бе ръководител на предизборния щаб на Европейската Зелена партия. представя идеи за справяне с националистическия популизъм в ЕС.

Г-н Хилье, каква е Вашата прогноза: ще има ли след 10 години все още Европейски съюз?

Да, ЕС ще го има. Достатъчно е да си припомним икономическите изгоди на страните членки. По-интересен е въпросът под каква форма ще просъществува. Понастоящем сме свидетели на парадокс. От ЕС се очаква да решава все повече проблеми, а същевременно се оспорва правото му да го прави. В по-дългосрочен план това ще пречи. В тази връзка най-важно е да създадем общоевропейска демократична общественост – едно общоевропейско пространство за комуникация.

Националпопулистите водят срещу ЕС пропагандна война, като основно се възползват от интернет. Защо според Вас интернет-пространството им е толкова удобно?

Националпопулистите много успешно оперират в дигитална среда, защото начинът им на комуникация е облагодетелстван от алгоритмите на социалните медии. Тези алгоритми обичат ескалацията, опростяването, поляризирането, които са характерни за популистките послания. Популистите използват тези методи, за да печелят внимание. На това залага в крайна сметка техният бизнес-модел: вниманието на публиката да предизвика реакция, кликове. Докато хората се занимават с посланието и го коментират, дават на социалната медия огромни количества информация за себе си. Платформата използва събраната информация, за да ги облъчи целенасочено с реклама. Получава се синергия между бизнес-модела на частните интернет платформи и начина, по който популистите правят и комуникират своята политика.

Източник: mediapool.bg