Японската централна банка (ЯЦБ) запази непроменени основната си лихва и

Японската централна банка (ЯЦБ) запази непроменени основната си лихва и ...

Японската централна банка намали прогнозата за икономически растеж.


Японската централна банка (ЯЦБ) запази непроменени основната си лихва и програмите си за кредитиране, известни като "количествени облекчения", но понижи прогнозата си за БВП за текущата фискална година, като се позова на забавяне при възстановяването на търсенето на услуги. ЯЦБ запази непроменена основната лихва, на която финансовите институции държат свободните си резерви при нея, на ниво от -0,1%, като това решение беше взето с 8 срещу 1 глас, информира БНР. 

Централна банка запази и ангажимента си за закупуване на японски държавни облигации, без да определя горната граница на тези покупки, така че доходността на 10-годишните държавни ценни книжа (JGB) да остане около нула процентни пункта. Банката потвърди и програмите за покупки на корпоративни книжа и корпоративни облигации в размери съответно от 2 трлн. йени и от 3 трлн.

Банката понижи икономическата си прогноза за фискалната 2020 година и вече очаква свиване на БВП с 5,5% при предишна прогноза за спад с 4,7 на сто. Перспективите за растеж за фискалната 2021 г. бяха повишени до 3,6% от 3,3%, а за 2022 г. до 1,6% от 1,5%.

Икономиката вероятно ще следва тенденция на подобряване с възобновяване на икономическата активност и постепенно отслабване на негативното въздействие на коронавируса, но темпото на възстановяване се очаква да бъде умерено, твърдят от банката. 

Общите потребителски цени се очаква да спаднат с 0,6% през настоящата година при прогнозира през юли спад с 0,5%, след което потребителската инфлация да нарасне с 0,4% през фискалната 2021 г. в сравнение с предходната прогноза за повишение с 0,3%. В същото време прогнозата за инфлацията за фискалната 2022 г. беше запазена на 0,7 на сто. 

Източник: manager.bg