Всички водоснабдителни и канализационни дружества, независимо от собствеността им, не

Всички водоснабдителни и канализационни дружества, независимо от собствеността им, не ...

ВиК масово не намаляват течовете, ще им орежат цените.


Всички водоснабдителни и канализационни дружества, независимо от собствеността им, не изпълняват в пълна степен одобрените им петгодишни бизнес планове, на чиято база са им определени цените на услугите и в края на годината те ще бъдат преразгледани и намалени. Това става ясно от съобщение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод резултатите от извършената проверка на водните оператори и инфраструктурата им, разпоредена от прокуратурата в края на февруари, след като отново обществена тема стана лошото състояние на ВиК мрежата у нас.

Цените на водата са определени според разходите и планираните инвестиции в бизнес плановете на ВиК дружествата за периода 2017-2021 г. За всяка година допълнително се одобрява тарифата с отражение на инфлацията и други фактори. След първите три години на изпълнение на бизнес плановете, изтекли в края на 2019 г., обаче има възможност за отчитане на тяхното изпълнение и ако не са, това означава намаление на следващите цени. Прегледът за трите години ще бъде приключен в края на 2020 г. и според заявките на регулатора ще се отчете в бъдещите цени изпълненото досега.

Резултатите от проверката на КЕВР по заръката на прокуратурата сочат, че макар дружествата да обещаха да намалят течовете си от 5 до 20 процента за петте години за изминалите три това не се е случило.

Проверката на 53 водни оператора е показала, че нито едно от общо 29 дружества с одобрен бизнес план не е изпълнило напълно поетите ангажименти. Пет дружества са отчели над 50% неизпълнение на показателите за качество, а 11 дружества са отчели между 40-50% неизпълнение. При останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 непостигнати нива на показатели за качество.

79% от дружествата не постигат заложеното им налягане във водоснабдителната система и годността на водомерите, а 72%  не изпълняват целите за енергийна ефективност. 55% от ВиК операторите не са успели извършат предвидената рехабилитация на мрежата си, 48 на сто имат прекалено много аварии.

Източник: mediapool.bg