Всички проекти от общ европейски интерес, които се изпълняват от

Всички проекти от общ европейски интерес, които се изпълняват от ...

ЕСО ще завърши пет енергийни европейски проекта до 2023 г..


Всички проекти от общ европейски интерес, които се изпълняват от Електроенергийния системен оператор (ЕСО ЕАД), са със статут на обекти от национално значение. С тяхното осъществяване ще се отговори на основните инфраструктурни нужди за повишаване преносната способност на електроенергийната система в Югоизточна Европа по направление Север-Юг“. Така енергийният министър Теменужка Петкова отговори по време на парламентарния контрол на запитване за статуса на изпълнение на проектите в ЕСО.Още по тематаБългария е изнесла 60% повече ток през първото тримесечиеОтново отчитаме ръст при износа на електроенергияТърговците на ток продължават да се радват на ръст на износа

Тя информира, че общата дължина на новите електропроводи e приблизително 467 километра с инвестиционна стойност 245 млн. евро.

„Към момента ЕСО има сключени споразумения за безвъзмездно финансиране с европейски средства на стойност над 102 млн. евро или приблизително 42% от общата им инвестиционна стойност“, посочи Петкова.

„Проектите се изпълняват в пакет, като началото беше поставено на 22 ноември миналата година с откриването на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас в подстанция „Бургас“. На 15 май, тази сряда, в присъствието на представители на Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия, ЕСО постави началото на изграждането на вътрешния електропровод 400 kV от Електрическа подстанция „Марица изток“ до подстанция „Бургас““, припомни министърът.

По думите ѝ въвеждането в експлоатация също предстои да бъде изпълнено поетапно, като се започне от 2020 година с електропровода между подстанция „Марица изток“ и „ТЕЦ Марица изток 3“, последван през 2021 година от останалите три вътрешни електропровода и в началото на 2023 година с междусистемния електропровод между подстанция „Марица изток“, България до подстанция „Неа Санта“, Гърция.  

Проектите, реализирани от ЕСО, са обединени в две основни групи.

Първата, включва междусистемния електропровод 400 kV между България и Гърция от п/ст „Марица Изток“ до п/ст „Неа Санта“ и вътрешните електропроводи 400 kV между п/ст „Марица изток и п/ст „Пловдив“, между п/ст „Марица изток“ и „Открита разпределителна уредба на ТЕЦ Марица изток 3“ и между п/ст „Марица изток“ и п/ст „Бургас“.

Втората група предвижда подсилване на междусистемната свързаност между България и Румъния и включва проекта за изграждане на електропровод 400 kV между подстанция „Варна“ и подсанция „Бургас“ на българска територия и два електропровода на румънска територия.
 

Източник: investor.bg