Всички петролни бази на Държавния резерв заедно със съхраняваните в

Всички петролни бази на Държавния резерв заедно със съхраняваните в ...

Държавната петролна компания ще заработи най-рано догодина.


Всички петролни бази на Държавния резерв заедно със съхраняваните в тях запаси ще преминат на управление към новото предприятие „Държавна петролна компания“. Те ще бъдат лицензирани като данъчни складове и ще могат да се ползват при свободен капацитет от всички доставчици на горива, които искат да приложат митническия режим „отложено плащане на акцизи“.

Това предвиждат промените в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесени от кабинета в Народното събрание.

Миналата седмица финансовото министерство изненадващо обяви, че правителството възнамерява да създаде държавно предприятие, с което ще действа като търговец на едро и дребно с горива, ще изгради верига държавни бензиностанции, ще управлява данъчни складове за горива, които ще отдава под наем на други търговци, както и ще поддържа задължителните държавни резерви от нефт и нефтопродукти. Само три дни по-късно кабинетът одобри на извънредно заседание законопроекта, с който създава Държавната петролна компания.

Законопроектът не бе предхождан от задължителните поне 14 дни обществено обсъждане. Няма и оценка на въздействието и до момента никой от правителството не е отговорил колко ще струва това начинание.

От дадените до момента обяснения от вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владислав Горанов и икономическия министър Емил Караниколов, който ще бъде принципал на новата държавна компания, става ясно, че чрез нея държавата иска да бъде  „балансьор“ на пазара на горива. Така министрите признават, че пазарът у нас не работи както трябва - въпреки че досега Комисията за защита на конкуренцията все не успява да намери доказателства на това.

Държавата си поставя за задача да подобри конкуренцията, като изгради 100 бензиностанции, на които продава горива с минимална надценка и високо качество, обясни Томислав Дончев. Министър Горанов постави друг акцент - най-важно е да се отворят държавни данъчни складове, в които частни търговци да съхраняват под наем своите горива. Така се решавал дългогодишният проблем с концентрацията на собствеността при данъчните складове, 80% от които в момента са на „ЛУКойл“. През всички тези години държавата не намери начин да се справи с този монопол. А сега насред коронакризата  изведнъж извади спешни законови поправки. Но това не значи, че проблемите ще бъдат решени скоро. 

 

След като парламентът приема законовите промени, правителството си дава 6 месеца да приеме правилник за структурата и дейността  на новото държавно предприятие.  Основна дейност на ДПК ще е създаване, съхраняване, опазване и обновяване на държавните резерви и военновременни запаси от нефт и нефтопродукти. Освен това ДПК ще поддържа и експлоатира и складови бази за съхнанението на нефтопродуктите, както и бензиностанции. За изпълнението на всички тези задачи на държавното предприятие се разрешава да учредява търговски дружества, както за управление на бензиностанции, така и за управление на складовите бази.

„Достъпът до данъчните складове на Държавната петролна компания ще бъде при недискриминационни условия и при спазване на принципа на неутралност“, се посочва в мотивите на законопроекта. 

"С изграждането на данъчните складове и на бензиностанциите в рамките на държавното предприятие, ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, а това ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя. Така ще се постигне ефективност, предвидимост и сигурност за потребителя, че ще получи възможно най-ниската цена за най-високото качество", пише още в мотивите към законопроекта.

 

ИЗДРЪЖКА

Освен с приходи от дейността, ДПК ще се издържа и от трансфери от държавния бюджет. Компанията ще се управлява от Управителен съвет и изпълнителен директор. Изрично е записано, че ДПК не може да се приватизира. Служителите от петролните бази на Държавния резерв ще премината на работа към новосформираната фирма, като договорите им бъде преоформени от служебни в трудови. 

 

САНКЦИИ

В същото време се правят и промени в Закона за акцизите и данъчните складове. С тях се въвежда задължение за всички лицензирани складодържатели при наличие на свободен капацитет и при поискване да приемат количества горива на търговци. Предвиждат се и санкции до 2000 лв. за складодържател, ако митническите органи установят, че той без причина е отказал достъп до своите складове. При повторно нарушение санкцията е 5000 лв.

 

Източник: segabg.com