Всеки един от нас не е необходимо да пита какво

Всеки един от нас не е необходимо да пита какво ...

Информационна система позволява кандидатстване по проекти от всички краища на света.


"Всеки един от нас не е необходимо да пита какво се случва, а може да направи справка в системата - мигновена, нефилтрирана и неконтролирана от никого".

С това се похвали вицепремиерът Томислав Дончев, който заедно с представители от Централното координационно звено (ЦКЗ) към Министерския съвет представиха пред журналисти обновения публичен модул Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020.

ИСУН гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки.

По думите на Дончев информационната система е един амбициозен проект и си спомни, че цялата документация на проекта тежала над 200 кг.

Той отчете, че първият вариант на системата ИСУН е имал трудно начало. Въпреки трудният старт през 2008-2009 г. правителството видяло не просто деловодна система, а потенциал да бъде товарен и да приема нови функционалности, обясни вицепремиерът.

Всички финансови инструменти, които работят в България и са част от пакета финансиране, които правителството управлява, са част от системата. Въпреки, че от гледна точка на функционалност и качеството на системата сме на едно от първите места в Европа, но правителството продължава да има още амбиции, които да бъдат инициирани през следващите 1-2 годни, изтъкна Дончев.

На свой ред Георги Стратиев от дирекция "ЦКЗ" коментира, че основната цел на ИСУН е кандидатстването по европейски проекти да бъде електронно. Програмата денонощно гарантира наличността на информацията и в реално време се вижда изпълнението на програмите.

Tой се надява хората, които работят със системата да казват какво друго е необходимо, за да може работата да бъде по-лесна.

С цялото надграждането на ИСУН към настоящия момент може да се каже, че има напълно нов подобрен публичен модел, който предоставя висок модел на прозрачност във всички европейски програми, обясни Стратиев. Сред европейските програми, по които може да се кандидатства от системата са програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и програмите финансирани по норвежкия финансов механизъм.

Към настоящия момент има 20 програми в ИСУН, а в началото на откриването на програмата през 2009 г. е имало само 7 програми. Над 70 000 потребители има в сегашната система, а в предишната система 1344 потребители, похвали се Георги Стратиев.

Предишната версия на системата беше с деловодни функции, а в момента ИСУН представлява реална работна среда, каза Стратиев. ИСУН позволява електронно кандидатстване със стандартизиран формуляр - няма значение по коя програма се кандидатства, тъй като формулярът изглежда по един и същ начин.

В ИСУН може да се кандидатства, като се отчита целият процес от обявяване на процедурата до исканите средства от Европейската комисия. ИСУН има прозрачност, която надхвърля нормативните изисквания. ИСУН позволява гъвкавост, отчитане и кандидатстване от всяка точка на света и доста голяма част от територията на света използва тази система.

Няма област и град, който ИСУН да не бъде достъпен, увери Стратиев. По думите му на база на предложенията и проблемите на потребителите се постигнало сегашното ниво на системата.

Чрез ИСУН може да се види по кои процедури бенефициентите, които кандидатстват по дадена биха били допустими. Могат да се видят и тези процедури, които предстоят да бъдат обявени. В ИСУН може да бъде намерен списък с наложените финансови корекции по конкретен договор и изпълнител.

Използването на ИСУН и подаването на заявленията по електронен път доведе и до спасяването на над 14 000 дървета, посочи Георги Стратиев.

"ИСУН ни е най-мощният инструмент, с който може да проверяваме всички институции, които го използват за кандидатстването по проекти", включи се Томислав Дончев.

На въпрос на News.bg дали чрез ИСУН могат да спрат злоупотребите с еврофондовете и европейските програми, Дончев заяви, че не знае най-развитите държави да са спрели изобщо с опитите за злоупотреби, но ИСУН е много мощен инструмент за това.

"Ние колкото и силни служби да имаме няма как да знаят едновременно какво се върши във всички проекти", призна вицепремиерът. Това обаче е шанс да бъдат овластени граждани - когато не знаят какво се случва по документи, а когато може да сравнява подаването на документи с електронен носител е съвсем различно.

Има още какво да се желае, защото темата е много болезнена, каза още Томислав Дончев.

Източник: news.bg